Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023

Κατόπιν σχετικής εγγράφου  της Γενικής Δ/νσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ (συνημμένο 1) (όπως αυτό απεστάλη στην υπηρεσία μας, από 27-06-2023), ενημερώνουμε τους  υποψήφιους προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ που υπηρετούν οργανικά στα ΚΕΔΑΣΥ περιοχής ευθύνης μας, δηλαδή όσους υπέβαλαν ήδη τις παραιτήσεις τους στην υπηρεσία μας και των οποίων η υπαλληλική σχέση θα λυθεί από 31-08-2023, πως  οφείλουν  να συμπληρώσουν, με ιδιαίτερη προσοχή και δική τους ευθύνη την γνωστοποιούμενη με το παρόν, νέα Αίτηση Συνταξιοδότησης,(συνημμένο 2) (εις πενταπλούν) όπως αυτή διαμορφώθηκε από τον e-ΕΦΚΑ και να την καταθέσουν (σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης,(συνημμένο 3) που σας γνωστοποιούμε παράλληλα)  συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην υπηρεσία μας μέχρι και  την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΗΛ: 2144068430 (Σοφία Κρεμιώτη)

Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ