Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2023

ΑΘΗΝΑ 24-8-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΣΤΑ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

Η ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών

που έχουν πάρει απόσπαση σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. αρμοδιότητάς της

 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση προτίμησης/προσωρινής τοποθέτησης (ΣΥΝ. 1), για τα Σ.Δ.Ε.Υ. του ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. στο οποίο έχουν πάρει απόσπαση, σύμφωνα με τα κενά που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα  (ΣΥΝ. 2).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Α. Η αίτηση-δήλωση αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτή στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις.

            Β. Τα ενδιαφερόμενα μέλη Ε.Ε.Π. δύνανται να δηλώσουν με τη σειρά που επιθυμούν όλα τα Σ.Δ.Ε.Υ. που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και απαρτίζουν το ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. στο οποίο έχουν πάρει απόσπαση.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗ.

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eidikiagogi@sch.gr

 

από σήμερα 24-8-2023 έως και 27-8-2023 και ώρα 23.59 (αποκλειστική προθεσμία).

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • ΣΥΝ. 1 ΑΙΤΗΣΗ_ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
  • ΣΥΝ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ 24-8-2023

 

 

 

 

Κατηγορία ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ