Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα

Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 με σειρά προτεραιότητας κατά

κλάδο και ειδικότητα

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • 6Η7Χ46ΝΚΠΔ-ΞΝΕ_ανακοιν_3_7_24.pdf