Πληροφορίες για κτήση ελληνικής ιθαγένειας

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα. Η ιθαγένεια σε αυτήν την περίπτωση χορηγείται, εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις των σελίδων 8 και 9 της εγκυκλίου (Φ. 130181/18258 / 25/8/2015 του ΥΠΟΠΑΙΘ) (ν. 4332/2015). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στις σελίδες 11 και 12 της παραπάνω εγκυκλίου.

Η υπηρεσία μας χορηγεί μόνο τη Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να δώσει διευκρινίσεις μόνο σε ό,τι αφορά τη βεβαίωση αυτή για την οποία είναι αρμόδια. Για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, διευκρινίσεις δίνουν οι υπηρεσίες έκδοσής τους και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

       Για να χορηγηθεί η Βεβαίωση από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Αττικής απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

i. Αίτηση συμπληρωμένη στα Ελληνικά (pdf | doc) (εκτύπωση από την ιστοσελίδα μας).

ii. Φωτοαντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησης, που εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσης του αλλοδαπού, που θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης στα ελληνικά, από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές.

Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, ρητά πρέπει να καταθέσει ευκρινές φωτοαντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.

iii. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας.

iv. Βεβαίωση φοίτησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα από τις σχολικές μονάδες φοίτησης του μαθητή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Τα στοιχεία του μαθητή στις βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης στα σχολεία πρέπει να είναι ταυτόσημα σε όλα τα δικαιολογητικά που καταθέτει.

v. Εξουσιοδότηση (pdf | doc), όταν η κατάθεση δεν γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής θα κατατίθενται - με ηλεκτρονικό τρόπο-αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους αλλοδαπούς που έχουν βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης από ελληνικά σχολεία.

           Η κατάθεση αιτήσεων γίνεται στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αττικής με ηλεκτρονικό τρόπο' ενημερωθείτε ΕΔΩ για τον νέο τρόπο αποστολής.


1. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα αποκτούν οι γεννημένοι στην Ελλάδα οι οποίοι είναι ανήλικοι κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης – αίτησης των γονέων τους, εφόσον ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις της σελίδας 3 της εγκυκλίου (Φ. 130181/18258 / 25/8/2015 του ΥΠΟΠΑΙΘ ).

Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις οποίες υπάγονται προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των σελίδων 5 και 6 της παραπάνω εγκυκλίου, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Βεβαίωση εγγραφής - παρακολούθησης ελληνικού σχολείου χορηγείται μόνο από την αντίστοιχη σχολική μονάδα και όχι από την Υπηρεσία μας.

2.Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (απαραίτητο το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα), εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις της σελίδας 13 της εγκυκλίου (Φ. 130181/18258 / 25/8/2015 του ΥΠΟΠΑΙΘ ).

Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις οποίες υπάγονται προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των σελίδων 13, 14 και 15 της παραπάνω εγκυκλίου, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ Α’ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΑΤΙΑΣ 6 105 56 ΑΘΗΝΑ

2103258317, -318, -307, 308

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ


ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 58 (ΠΡΩΗΝ ΑΘΗΝΩΝ Β’)

210 5200925, -941, -923,- 941

ΔΗΜΟΙ

  

Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνος,

Ηλιούπολης, Δάφνης – Υμηττού, Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου, Αγ.Αναργύρων – Καματερού, Δήμος Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλλίας (περιλαμβάνει τους πρώην δήμους α. Μάνδρας β. Βιλίων γ. Ερυθρών και την κοινότητα Οινόης) Μεγαρέων (περιλαμβάνει τους πρώην δήμους α. Μεγαρέων και β. Νέας Περάμου) Φυλής (περιλαμβάνει τους πρώην δήμους α. Άνω Λιοσίων β. Ζεφυρίου και γ. Φυλής) Ασπροπύργου


ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦ. ΣΠΑΤΩΝ 65, ΓΕΡΑΚΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ )

210-6600904, -937, -946

ΔΗΜΟΙ

Πεντέλης, Κηφισιάς, Μεταμορφώσεως, Πεύκης – Λυκόβρυσης, Αμαρουσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης, Χολαργού – Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου , Ωρωπού (περιλαμβάνει τους πρώην δήμους α. Ωρωπίων β. Αυλώνος γ. Καλάμου καιτις κοινότητες α. Συκάμινου β. Πολυδενδρίου γ. Μαρκοπούλου Ωρωπού δ. Μαλακάσης ε. Καπανδριτίου στ. Αφιδνών) Μαραθώνος (περιλαμβάνει τους πρώην δήμους α. Μαραθώνος β. Νέας Μάκρης και τις κοινότητες α. Γραμματικού β. Βαρνάβα), Ραφήνας – Πικερμίου, Διονύσου (περιλαμβάνει τους πρώην δήμους α. Αγίου Στεφάνου β. Δροσιάς γ.Διονύσου δ. Ανοίξεως και τις κοινότητες α. Σταμάτας β.Κρυονερίου Ροδοπόλεως) Αχαρνών (περιλαμβάνει τους πρώην δήμους α. Αχαρνών και β. Θρακομακεδόνων), Παλλήνης (περιλαμβάνει τους πρώην δήμους α. Παλλήνης β. Γέρακα και την κοινότητα Ανθούσης) , Παιανίας (περιλαμβάνει τους πρώην δήμους α. Παιανίας και β. Γλυκών Νερών), Σπάτων – Αρτέμιδος, Λαυρεωτικής (περιλαμβάνει τους πρώην δήμους α. Λαυρεωτικής β. Κερατέας και την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου,) Σαρωνικού (περιλαμβάνει τους πρώην δήμους α. Καλυβίων- Θορικού β.Αναβύσσου και τις κοινότητες α. Σαρωνίδος β. Κουβαρά γ. Παλαιάς Φώκαιας), Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (περιλαμβάνει τους πρώην δήμους α. Βούλας β.Βάρης και γ. Βουλιαγμένης Κρωπίας, Μαρκόπουλου- Μεσογαίας


ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Αγίου Διονυσίου 5 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΑΚ ΠΕΙΡΑΙΑ )

210 4137739, 2104171925, 2104137739, 2104224062

ΔΗΜΟΙ

Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περάματος, Πειραιώς, Κορυδαλλλού, Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας Πόρου.


Αίτηση Ιθαγένειας συμπληρωμένη στα Ελληνικά (προς την ΠΔΕ Αττική) PDF | DOC