Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021 12:02

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2021-2027)

Γράφτηκε από τον

Το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (2021-2027) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την υποστήριξη μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής προσαρμογής των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών της στην ψηφιακή εποχή.

Το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση:

  • Στοχεύει σε μια υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη ευρωπαϊκή ψηφιακή εκπαίδευση.
  • Αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πανδημίας COVID-19, η οποία οδήγησε στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς/παιδαγωγικούς σκοπούς
  • Επιδιώκει ισχυρότερη συνεργασία για την ψηφιακή εκπαίδευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  • Προσφέρει ευκαιρίες για τη βελτίωση της ψηφιακής εκπαίδευσης, την ψηφιοποίηση των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης και την παροχή υποδομής για μια ολοκληρωμένη και ανθεκτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το σχέδιο δράσης ορίζει δύο τομείς προτεραιότητας:

  1. Προώθηση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος υψηλής ψηφιακής εκπαίδευσης
  2. Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση αποτελεί έναν βασικό παράγοντα για την επίτευξη ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 (European Education Area). Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ατζέντας Δεξιοτήτων (European Skills Agenda), του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης του Κοινωνικού Πυλώνα (European Social Pillar Action Plan)  και της Ψηφιακής Πυξίδας 2030: ο ευρωπαϊκός δρόμος για την Ψηφιακή Δεκαετία (2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade).

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

 

Διαβάστηκε 975 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021 12:11