Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022 10:13

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ «DRONES@STEAM» ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Γράφτηκε από τον

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2, με τίτλο: “Fostering Digital Transformation in Vet Schools and Creating new job Prospects in the Labour Market” (Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στα σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και δημιουργία νέων επαγγελματικών προοπτικών στην αγορά εργασίας), με ακρωνύμιο: “DRONES@STEAM” (KA220-VET-24E4B836). 

Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συμμετέχουν, εκτός από την Π.Δ.Ε. Αττικής, οι ακόλουθοι φορείς: ECAM-EPMI (Γαλλία), Cyprus Computer Society (Κύπρος), Politeknika Ikastegia Txorierri S.COOP (Ισπανία), ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ελλάδα) και Emphasys-A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd ( Κύπρος). Η διάρκεια του προγράμματος είναι 28 μήνες (28 Φεβρουαρίου 2022-30 Ιουνίου 2024).

 Το έργο αποσκοπεί να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευομένους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων, την ανάπτυξη στοχευμένου υλικού και τη δημιουργία εργαλείων και πόρων. Ταυτόχρονα, θα παράσχει ευκαιρίες για τη σύνδεση των σχολικών μονάδων με την αγορά εργασίας και θα ανοίξει νέες προοπτικές απασχόλησης, οι οποίες θα βασίζονται σε συνεργασίες με κατάλληλους οργανισμούς.

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου (kick off meeting) πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2022, στην οποία συζητήθηκαν οι κύριοι στόχοι του Προγράμματος, τα υλικά και άυλα πνευματικά προϊόντα που θα παραχθούν, ζητήματα διασφάλισης της ποιότητας και της αξιολόγησής του και οι τρόποι διάδοσης των αποτελεσμάτων του.

Πιο συγκεκριμένα :

Οι συμβαλλόμενοι ομονοούν κατ’ αρχάς σε μια ρεαλιστική χαρτογράφηση και ανάδειξη πρόσφορων πρακτικών, μέσω συνεντεύξεων με εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και συνακόλουθα συμφωνούν :

  • στην υποστήριξη της τεχνολογίας των DRONE στη διδασκαλία και τη μάθηση, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση σύγχρονων δεξιοτήτων και την απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων, απαραίτητων εφοδίων για τις νέες προκλήσεις στην αγορά εργασίας,
  • στη διάδοση των αποτελεσμάτων σε όλες τις φάσεις του προγράμματος,
  • στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή ενός ολοκληρωμένου DIY (Do it yourself- “κάνε το μόνος σου”) drone κιτ εργαλείων και σχετικού εκπαιδευτικού υλικού για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση,
  • στην εκπόνηση κατάλληλων επιμορφωτικών σχεδίων και στον σχεδιασμό μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς, προκειμένου να καταστούν ψηφιακά έτοιμοι και ασφαλείς για την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών και επίκαιρων δεξιοτήτων στη σχολική εκπαίδευση,
  • στην εκπόνηση ενός Οδηγού για τη χρήση της Τεχνολογίας DRONE και την ενδυνάμωση STEAM δεξιοτήτων στα σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Αυτός ο οδηγός θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη χρήση των drones και τους κανόνες υγείας και ασφάλειας. Ταυτόχρονα, θα αναδείξει το πλαίσιο για την αξιοποίηση ανάλογων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «DRONES@STEAM» στηρίζεται στη σύμπραξη εταίρων, που προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία, με κοινό σκοπό τη διασφάλιση της διεπιστημονικής προσέγγισης και την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και κυρίως των νέων, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος του τεχνολογικού αποκλεισμού σε έναν κόσμο που αλλάζει. Ειδικότερα, με την κατασκευή drone από τα ΕΠΑΛ της Αττικής προσβλέπουμε κυρίως στην προσέλκυση των εκπαιδευομένων στους τομείς STEM, στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Ελπίζουμε οι εκπαιδευτικοί, οι μαθήτριες και οι μαθητές μας να βρουν την εμπειρία «DRONES@STEAM» ενδιαφέρουσα, δημιουργική, πλούσια σε κίνητρα και μοναδικές προοπτικές. 

Διαβάστηκε 540 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022 10:20