Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό: Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΠΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΠΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΥΣΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) Επιπλέον μελών των ανωτέρω Π.Υ.Σ.Π.Ε. ως Συμβουλίων…
Από την ΠΔΕ Αττικής αναρτώνται οι Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών Ι) του ΑΠΥΣΠΕ και ΙΙ) του ΑΠΥΣΔΕ Αττικής Συνημμένα Πρόσκληση για Διευθυντές Εκπαίδευσης Αθμιας Πρόσκληση για ΣΕΕ Αθμιας Πρόσκληση για Διευθυντές Εκπαίδευσης Βθμιας Πρόσκληση για ΣΕΕ Βθμιας
ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 04/01/2021 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΣΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Αντίγραφο πτυχίου. (για τους τίτλους ξένων πανεπιστημίων απαραίτητη είναι και η βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.)…
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 28-12-2020: Έγινε μια διόρθωση ως προς τον Οριστικό πίνακα του 1ου ΕΠΑΛ Ελληνικού για την ειδικότητα Βοηθού Νοσηλευτή 24-12-2020: Έγινε μια διόρθωση ως προς τον Οριστικό πίνακα του 3ου ΕΠΑΛ Ταύρου για την ειδικότητα Κομμωτικής {tab ΕΠΑΛ Α ΑΘΗΝΑΣ} 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ…
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων των τμημάτων μαθητείας και εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄, Γ’ και Δ΄ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. Αττικής Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής καλεί για υποβολή αιτήσεων…
{tab ΕΠΑΛ Α ΑΘΗΝΑΣ} 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΔΑΦΝΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1ο ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1ο ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ…
Συμβουλευτείτε τον ΟΔΗΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ για την υποβολή της αίτησης σας στην Ε' Φάση του προγράμματος "Μαθητεία"
Η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί προσωρινοί πίνακες ανά είδος αιτήσεως με το ονοματεπώνυμο των αιτουμένων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, προς ενημέρωση…