Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2023 12:50

Ανακοίνωση ΔΕΚΤΩΝ -ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ της διαδικασίας επιλογής πλήρωσης θέσεων Συντονιστών ΠΔΕ ή Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία.

Σας ανακοινώνουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι,

 οι οποίοι  έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τη πλήρωση θέσεων Συντονιστών ΠΔΕ για τη Μαθητεία και Υπευθύνων

Δ.Δ.Ε.  για τη Μαθητεία,  γίνονται δεκτοί.

Διαβάστηκε 393 φορές