Παρασκευή, 19 Μαϊος 2023 12:36

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ε.Δ.Ε.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας την απόφαση
Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το αρχείο με τις επιτροπές
Παρασκευή, 19 Μαϊος 2023 13:32

ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΕΑ

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το αρχείο της αίτησης
Κατεβάστε στον υπολογιστή σας τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης
Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το αρχείο της υπεύθυνης δήλωσης για την αίτηση
Κατεβάστε στον υπολογιστή σας την υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης αίτησης
Η ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ σε συνέχεια του υπ’ αρ. Ν. 4777 (ΦΕΚ 25/τ.Α/17-2-2021), άρθρο 46, με θέμα: ‘’Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3687/2008’’ και της υπ΄αριθμ. 19014/Ε3/18-02-2021 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναρτά οδηγίες για…
Η ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε ο Νόμος υπ’ αρ. 4777 (ΦΕΚ 25/τ.Α/17-2-2021), άρθρο 46, με θέμα: ‘’Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3687/2008’’ Αμέσως μόλις εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος από το…
Φυλλάδιο με οδηγίες-συμβουλές από το 2ο ΚΕΣΥ Πειραιά για τους Μαθητές της Γ' Λυκείου