Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 14:32

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Γράφτηκε από τον

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ν.4823/2021

 

Οι υποψήφιοι/ες  που δεν περιλήφθηκαν, μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων

ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους.

 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

 

 

ΣΥΝΗΜΕΝΑ:

  •  Εγκεκριμένες_ΕΣ (1)
  • Απορριπτέες_Ε Σ (1)
Διαβάστηκε 210 φορές