Τρίτη, 11 Απριλίου 2023 13:57

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Δ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Γράφτηκε από τον

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Προσκαλεί

 

Τους εν ενεργεία διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη

διαδικασία πλήρωσης θέσεων Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν 4763/2020/2021 (Α’ 254), όπως ισχύει. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην

πρόσκληση ορίζονται στην με αρ. πρωτ.138797/Κ5/2021 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων και

διαδικασίας για την επιλογή Συντονιστών Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία

και Υπευθύνων Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία» (Β’ 5253), όπως

τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 16037/Κ5/2023 Υπουργική Απόφαση (Β’ 735) και ισχύει.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
  • ΑΙΤΗΣΗ
Διαβάστηκε 434 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 11 Απριλίου 2023 14:04