Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023 11:25

Ανάρτηση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων μετά τις ενστάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής κατά το σχολικό έτος 2023-2024

Γράφτηκε από τον

Ανάρτηση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων μετά τις ενστάσεις για την πλήρωση  κενών θέσεων   θητείας   στα  Πρότυπα   Σχολεία  (Π.Σ.)  και  τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής κατά το  

σχολικό έτος 2023-2024 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 51 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./30-6-2023 Προκήρυξη (2η ανακοινοποίηση 5-7-2023, ΑΔΑ: ΕΨ3Ψ46ΜΤΛΗ-5ΑΨ).

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΣ-ΠΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Διαβάστηκε 540 φορές