Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023 12:33

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΩΝ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Κύριο

Γράφτηκε από

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ, ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 70/Δ.Ε.Π.Π.Σ/5-10-2023  (ΑΔΑ: ΩΝΣ446ΝΚΠΔ-Ω2Φ) ΚΑΙ 72/Δ.Ε.Π.Π.Σ/5-10-2023 (ΑΔΑ: 909Θ46ΝΚΠΔ-ΝΩΧ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστηκε 976 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023 12:35