Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2023 14:30

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Γράφτηκε από

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικού κενού σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024.

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής» του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει, καλούνται οι εγγεγραμμένοι άρρενες στους: προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ06, της Προκήρυξης 2ΓΕ/2023 (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π.), εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, μειωμένου ωραρίου σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ήτοι το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, για το σχολικό έτος 2023- 2024, από την Τετάρτη 25-10- 2023 έως και Δευτέρα 30-10- 2023

Διαβάστηκε 406 φορές