Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023 08:57

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Γράφτηκε από τον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 141/Δ.Ε.Π.Π.Σ/29-11-2023 (ΑΔΑ:6ΥΛΔ46ΝΚΠΔ-0ΣΔ) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαβάστηκε 374 φορές