Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024 10:49

(2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Ανάρτηση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Ι ανά σχολική μονάδα σύμφωνα με την υπό στοιχεία 30/ΔΕΠΠΣ/14.2.2024 Πρόσκληση για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών - μελών

Γράφτηκε από τον
Ανάρτηση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Ι ανά σχολική μονάδα σύμφωνα με την υπό στοιχεία 30/ΔΕΠΠΣ/14.2.2024 Πρόσκληση για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών - μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΑΔΑ: ΨΚ9Η46ΝΚΠΔ-Υ5Η) όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό.
 
Επισημαίνουμε ότι για την κατάρτιση του τελικού αξιολογικού πίνακα μετά τις ενστάσεις των υποψηφίων που υπηρετούν με θητεία λήφθηκαν υπόψη τα ανώτατα όρια μοριοδότησης ανά ομάδα παραστατικών που προβλέπονται από τον Ν. 4823/2021.
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
  • ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι_2η ανακοινοποίηση
Διαβάστηκε 707 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024 10:07