Τρίτη, 30 Αυγούστου 2022 11:59

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ Σ.Δ.Ε.Υ. ΚΑΙ ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ.

Γράφτηκε από τον

ΑΘΗΝΑ, 30-08-2022

 

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ Σ.Δ.Ε.Υ. ΚΑΙ ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ.

(ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ)

 

 1. Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
 2. Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει - σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ
 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
 5. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
 6. Τραπεζικός Λογαριασμός μόνο Εθνικής Τράπεζας
 7. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
 8. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
 9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου (φωτοαντίγραφο) (ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ, ΕΓΓΑΜΟΥΣ και ΑΓΑΜΟΥΣ). Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης) Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης θα υπάρξει δυσχέρεια στη μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου.
 10. Πρωτότυπες Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού του τελευταίου τριμήνου, οι οποίες να πιστοποιούν την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς.
  Κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 11. Υπεύθυνη Δήλωση (συν. αρχείο 1)
 12. Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή (συν. αρχείο 2) (θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο την ημέρα της πρόσληψης)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

 • ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ
 • ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ Σ.Δ.Ε.Υ. ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ  05-09-2022 έως και ΤΡΙΤΗ 06-09-2022 ΑΠΟ 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.Υ. ΤΩΝ ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. ΑΥΡΙΟ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-8-2022 ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΔΕΥ

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ_ΣΔΕΥ
 • ΥΔ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Διαβάστηκε 2866 φορές