Τρίτη, 30 Αυγούστου 2022 13:54

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΔΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γράφτηκε από τον

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ  ΣΕ Σ.Δ.Ε.Υ. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΔΕΥ ΤΟΥ ΚΕΔΑΣΥ ΟΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ, ΩΣ ΜΟΝΙΜΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ,

ΚΑΛΕΙΣΘΕ

ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1-9-2022 ΣΤΟ ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. ΤΟΥ Σ.Δ.Ε.Υ. ΟΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΚΕΙΝΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ/Η ΤΟΥ ΚΕΔΑΣΥ):

 1. Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
 2. Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει - σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ
 3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
 4. Τραπεζικός Λογαριασμός οποιασδήποτε Τράπεζας
 5. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
 6. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου (φωτοαντίγραφο) (σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης) Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης θα υπάρξει δυσχέρεια στη μισθοδοσία του μηνός αναφοράς  
 8. Πρωτότυπες Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού του τελευταίου τριμήνου, οι οποίες να πιστοποιούν την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς.
  Κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις οι υποψήφιοι δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 9. Στοιχεία επικοινωνίας :Σταθερό, κινητό mail- Διεύθυνση πλήρης .
 10. Έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είναι παλαιός ή νέος ασφαλιζόμενος (αντίγραφο ‘καρτέλας¨ ενσήμων).

 

 

 

Διαβάστηκε 809 φορές