Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 10:06

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π.)

Γράφτηκε από τον

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου λόγω εξάντλησης των Οριστικών Πινάκων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κλάδου ΔΕ01 που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284Β) ΥΑ με Θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2018-2019», η οποία σύμφωνα με την αριθ. 131407/Ε4/24-08-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 3283/τ.Β΄/2019) εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ,καλεί τους/ις υποψήφιους-ες που συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας οι οποίοι/-ες δεν έχουν προσληφθεί ή δεν έχουν αρνηθεί πρόσληψη,

εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν στην ανωτέρω Περιφερειακή Διεύθυνση στο παρακάτω λειτουργικό κενό:

ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Δημοτικό Σχολείο Διδύμων

να επικοινωνήσουν με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (αρμόδια υπάλληλος: Γιαννοπούλου Παναγιώτα, τηλέφωνο:2710230111, email:mail@pdepelop.gr), το αργότερο έως την Τετάρτη 17-12-2019.

                                                                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

                                                                                     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστηκε 1138 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 10:32