Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021 10:09

2Η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

[03-11-2021, 12:00μ.μ. 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ]

1ο ΗΜ. ΕΠΑ.Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ: Βοηθός Φαρμακείου 5 θέσεις
Τεχνικός Οχημάτων 8 θέσεις
1ο ΗΜ. ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων 16 θέσεις
1ο ΗΜ. ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων 18 θέσεις
1ο ΗΜ. ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων 5 θέσεις


[26-10-2021, 10:23π.μ. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ]

Η ανακοινοποίηση αφορά τα σχολεία:
3ο ΗΜ. ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ: Υπάλληλος Αποθήκης & Συστημάτων  Ανεφοδιασμού  (Logistics)  12  θέσεις.
1ο ΗΜ. ΕΠΑ.Λ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ "Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ" : Τεχνικός Οχημάτων 16 θέσεις
1ο ΗΜ. ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών 14 θέσεις
6ο ΗΜ. ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ: Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών 22 θέσεις

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗΣ

καλεί για υποβολή αιτήσεων στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2021-2022 (ΣΤ’ φάση) με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ του Πίνακα, τους παρακάτω υποψηφίους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με την αρ. 119730/1-10-2021 (Β΄4531) Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας, όπως ισχύει :

α) α1) να είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., καθώς και κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων σε συναφείς ειδικότητες ή να είναι α2) οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες.

β) να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την εγγραφή τους

γ) να έχουν αποφοιτήσει από τις ακόλουθες ειδικότητες όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ’ αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014) ή άλλων Πράξεων του Ι.Ε.Π. ή όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας».

 

 

 

 

α/α

 

 

 

ΕΠΑΛ Ν.3475/2006

 

 

 

ΕΠΑΛ Ν.4186/2013

 

 

 

ΕΠΑΛ Ν.4386/2016

 

Ειδικότητα

«Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών (Πράξεις Ι.Ε.Π.)

 

1

 

Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

2

 

Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

 

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

3

 

Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

 

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 

4

 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

 

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 

Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών

 

5

 

Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και

 

Κλιματισμού

 

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

 

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

 

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

 

6

 

Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου

 

Τεχνικός Οχημάτων

 

Τεχνικός Οχημάτων

 

Τεχνικός Οχημάτων

 

7

 

Τεχνολογίας και Ελέγχου

 

Τροφίμων

 

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

8

 

Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ

 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

9

 

Σχεδιαστών Δομικών Έργων

 

Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 

Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 

Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 

10

 

Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

 

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

 

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

 

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

 

11

 

Βοηθών Νοσηλευτών

 

Βοηθός Νοσηλευτή

 

Βοηθός Νοσηλευτή

 

Βοηθός Νοσηλευτή

 

12

 

Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

 

Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων

 

Βοηθός Ιατρικών

–Βιολογικών Εργαστηρίων

 

Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων

 

13

 

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

 

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

 

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

 

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

 

14

 

-

 

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

 

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

 

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

 

15

 

-

 

Αισθητικής Τέχνης

 

Αισθητικής Τέχνης

 

Αισθητικής Τέχνης

 

16

 

Γραφικών Τεχνών

 

Γραφικών Τεχνών

 

Γραφικών Τεχνών

 

Γραφικών Τεχνών

 

17

 

-

 

Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

 

Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

 

Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

 

18

 

Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 

19

 

Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ

 

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 

20

 

-

 

Βοηθός Φαρμακείου

 

Βοηθός Φαρμακείου

 

Βοηθός Φαρμακείου

 

21

 

-

 

Κομμωτικής Τέχνης

 

Κομμωτικής Τέχνης

 

Κομμωτικής Τέχνης

 

22

 

Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος

 

Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

23

 

-

 

Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

 

Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

 

Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)

 

24

 

-

 

Αργυροχρυσοχοΐας

 

Αργυροχρυσοχοΐας

 

Αργυροχρυσοχοΐας

 

25

 

Τεχνολογίας και Ελέγχου

 

Τροφίμων

 

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

Τεχνικός ζυθοποιίας

 

26

 

-

 

Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

 

Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

 

Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

 

27

 

-

 

Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

 

Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

 

Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

 

28

 

-

 

Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

 

Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

 

Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεία) που περιλαμβάνει: α) πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο και β) εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στη σχολική μονάδα. Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας», έχουν τα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ., στα οποία και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) στα οποία θα γίνεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας. Οι μαθητευόμενοι θα συνάψουν Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη τους και θα έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα αρθ. 10 και 11 της υπ’ αριθμ. 119730/1- 10-2021 (Β΄4531) ΥΑ, «Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας», όπως ισχύει.

Το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΔ - ΕΔΒΜ» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 27,59€ για τους μαθητευόμενους ή, όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο. Η αποζημίωση επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους ενώ οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας». Το ποσό της επιδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. ορίζεται στα 27,14 € για κάθε ημέρα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο» ή, όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο. Κανονικές και αναρρωτικές άδειες, και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο.

 

Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα της «Μάθησης σε εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης. Τα θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών ρυθμίζονται από σχετικές εγκυκλίους του ΕΦΚΑ.

Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων μαθητευόμενων είναι η ακόλουθη:

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας»

από την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, ώρα 11.00π.μ. έως και το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 7:00μ.μ..

 

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  από  τους  ενδιαφερόμενους  στη διεύθυνση

e-mathiteia.minedu.gov.gr

σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης Μαθητείας.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη. Τονίζεται ότι ο εργοδότης δεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον υποψήφιο.

Επισημαίνεται ότι η όποια επικοινωνία αποφοίτων με ΕΠΑ.Λ. καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» δεν αντικαθιστά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος για το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας», περιόδου 2021-2022, έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής σε μία ειδικότητα και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

 

Συνοδευτικά έγγραφα – δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

Φωτοαντίγραφο :

 1. απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 2. πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 3. ταυτότητας
 4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
 5. αποδεικτικού ΑΦΜ*
 6. γνωμοδότηση ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 7. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες

 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης Μαθητείας.

* Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει την αίτηση και να προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε τμήμα του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας».

 

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης

Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑ.Λ., της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 έως τις 14.00μ.μ.  Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» και έχουν αναρτήσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΠΣ Μαθητείας μοριοδοτούνται σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου τους, την ηλικία τους και το έτος απόκτησης πτυχίου ως εξής:

 

 1. Ο βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ., στρογγυλοποιημένος σε τρία δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000) και προσφέρει ισοδύναμο αριθμό μορίων.
 2. Η ηλικία του υποψηφίου υπολογίζεται αφαιρώντας το έτος γέννησης του υποψηφίου από το έτος υποβολής της αίτησης, και μοριοδοτείται επιπλέον ως ακολούθως:
  1. Έως και 20 έτη με 4000 μόρια
  2. Μεγαλύτερη από 20 και έως και 28 έτη με 3000 μόρια
  3. Μεγαλύτερη από 28 και έως και 40 έτη με 2000 μόρια
  4. Μεγαλύτερη από 40 έτη με 1000 μόρια.
 1. Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου του, μοριοδοτείται επιπλέον ως ακολούθως:
  1. Για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου 3000 μόρια
  2. Για διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου 2000 μόρια
  3. Για διάστημα άνω των δύο ετών από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου 1000 μόρια
 1. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία, σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησης, υποψήφιος. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας με την ίδια ημερομηνία γέννησης, προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, και αν υπάρχει ισοβαθμία και στον βαθμό πτυχίου, προηγείται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου.
 2. Για την τελική κατάταξη των υποψηφίων λαμβάνονται συνδυαστικά υπόψη η μοριοδότηση των υποψηφίων και η παρακάτω σειρά προτεραιότητας: (Α) προηγούνται κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων σε συναφείς ειδικότητες και (Β) έπονται οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες.
 3. Ειδικότερα οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) συμμετέχουν στα τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. με τις ακόλουθες επιλογές:
  1. Με δεσμευμένη θέση Μαθητείας. Στην περίπτωση αυτή τα μόρια κατάταξης τους προσαυξάνονται κατά χίλια (1000).
  2. Σε ποσοστό προκηρυχθεισών θέσεων 20% ανά ειδικότητα και τμήμα, εάν έχουν υποβληθεί αιτήσεις αποφοίτων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο αριθμός των θέσεων που προκύπτει από την ποσόστωση, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
  3. Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια κατάταξης αποφοίτων, σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από το 20% των προκηρυχθεισών θέσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα μόρια κατάταξής τους από το βαθμό του πτυχίου και την ηλικία προσαυξάνονται κατά 10%.
 1. Οι υποψήφιοι που είχαν υποβάλλει αίτηση εγγραφής για την περίοδο 2020-2021 για μη δεσμευμένη θέση μαθητείας, θα μοριοδοτηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια 1 και 3 ανωτέρω, αλλά προσθέτοντας έντεκα χιλιάδες (11000) μόρια στον τελικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν και με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ίδια ειδικότητα, όπως και την περίοδο 2020-2021, για την οποία δεν κατέστη δυνατή η λειτουργία των σχετικών τμημάτων μαθητείας λόγω της πανδημίας.
 2. Όσοι την περίοδο 2020-2021 υπέβαλαν αίτηση εγγραφής με δεσμευμένη θέση μαθητείας, και υποβάλλουν κατά την τρέχουσα περίοδο αίτηση για μη δεσμευμένη θέση μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια 1,2 και 3 ανωτέρω. Το σύνολο των μορίων τους προσαυξάνεται κατά χίλια (1000) μόρια, μόνο στην περίπτωση που η αίτηση τους είναι για την ίδια ειδικότητα, όπως και το 2020-2021.

 

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μοριοδότηση των υποψηφίων και το γεγονός ότι οι κάτοχοι Απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή Απολυτηρίου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. προηγούνται των υπολοίπων υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη οι ίδιοι, δικαιούνται θέση στο «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» στην ειδικότητά τους, εφόσον η Τάξη Μαθητείας λαμβάνει έγκριση λειτουργίας από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή από το Υ.ΠΑΙ.Θ..

Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. που είναι κάτοχοι πτυχίου δύο ή περισσότερων ειδικοτήτων δύνανται να συμμετέχουν στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε μία ειδικότητα της επιλογής τους.

 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής της αίτησης μέσω του ΠΣ Διαχείρισης Μαθητείας (γίνονται δεκτές  μόνο  πλήρως  αιτιολογημένες  ενστάσεις)  από  την  Δευτέρα  1-11-2021 έως και την Τρίτη 2-11-2021 και ώρα 14:00μ.μ.

 

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα κατάταξης

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί οριστικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑ.Λ., της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε. την Τετάρτη 3-11-2021.

 

Αιτήσεις εγγραφών

Οι υποψήφιοι που συγκαταλέγονται στον τελικό πίνακα κατάταξης θα πρέπει να υποβάλλουν υπογεγραμμένη την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά τους στα ΕΠΑΛ όπου είναι επιτυχόντες, για να γίνει η καταχώρηση τους στο Πληροφοριακό σύστημα. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψήφιων θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 3-11-2021 μέχρι και την Παρασκευή 5-11-2021 και ώρα 13:00μ.μ..

Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν όλοι οι επιτυχόντες υποψήφιοι, καλούνται οι επιλαχόντες έως την Δευτέρα 8-11- 2021 και ώρα 13.00μ.μ. για την προσκόμιση αιτήσεων και δικαιολογητικών. Την ίδια ημέρα Δευτέρα 8-11-2021 ενημερώνονται οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση και δικαιολογητικά σε τμήματα με μειωμένο αριθμό αιτήσεων για την δυνατότητα μετακίνησής τους σε ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν τα τμήματα ειδικότητάς τους.

Στη συνέχεια την Τετάρτη 10-11-2021 αποφασίζεται η λειτουργία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας».

 

Έναρξη Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας περιόδου 2021-2022 (ΣΤ’ Φάσης)

Λεπτομέρειες για την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας περιόδου 2021-2022 (ΣΤ’ Φάσης) θα ανακοινωθούν μετά την Τετάρτη 10-11-2021.

Για πληροφορίες για την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με:
την Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ στο τηλέφωνο 2144068445,
τη Δ.Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ στο τηλέφωνο 2103213697,
τη Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο τηλέφωνο 2103576034,
τη Δ.Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 
στο τηλέφωνο 2106015475,
τη Δ.Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ στο τηλέφωνο 2144040223,
τη Δ.Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ στο τηλέφωνο 2131617373,
τη Δ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο τηλέφωνο 2105545332,
τη Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ στο τηλέφωνο 2104118150 
καθώς
και στα τηλέφωνα επικοινωνίας των κατά τόπους ΕΠΑ.Λ.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΥΒΑΣ

 

Συνημμένα:

Σημειώνεται ότι

Α) Τα τμήματα θα λειτουργήσουν εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας ενός τμήματος μαθητείας

Β) Τα τμήματα με ελλιπή αριθμό θέσεων θα λειτουργήσουν

 1. 1) εάν συμπληρωθούν με δεσμευμένες θέσεις ή
 2. 2) κατόπιν έκδοσης απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. & Νεολαίας ως ολιγομελή τμήματα Γ) Για τα τμήματα με την ένδειξη "0" θα υποβάλλονται αιτήσεις μόνο από κατόχους Βεβαίωσης δεσμευμένης θέσης της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Γ) Για τα τμήματα με την ένδειξη "0" θα υποβάλλονται αιτήσεις μόνο από κατόχους Βεβαίωσης δεσμευμένης θέσης της συγκεκριμένης ειδικότητας.

 

Διαβάστηκε 1076 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 03 Νοεμβρίου 2021 12:09