Τρίτη, 18 Ιουλίου 2023 19:39

Κύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψήφιων Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπεύθυνων Δ.Δ.Ε για τη Μαθητεία

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ 2023
Διαβάστηκε 441 φορές