Το μαθηματικό συμπόσιο αποτελεί μια γόνιμη αφετηρία που υπόσχεται τη διατήρηση της εποικοδομητικής συνεργασίας για την ανάπτυξη της μαθηματικής δημιουργικότητας των παιδιών, για την ανάδειξη της ομορφιάς και της δύναμης των μαθηματικών στην εκπαίδευσή. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές να μοιραστούν ευχάριστες και πρωτότυπες μαθηματικές δραστηριότητες, να γιορτάσουν τα μαθηματικά, να ξανασκεφτούν αυτά που διδάχθηκαν και έμαθαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Το μαθηματικό συμπόσιο προωθεί την εκπαιδευτική καινοτομία και αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία συνεύρεσης μαθητών και εκπαιδευτικών από σχολεία της Αττικής. Η θεματολογία του συμποσίου εστιάζει στη μαθηματική δημιουργικότητα των μαθητών και μαθητριών με την παρακίνηση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.

Ενδεικτικά θέματα είναι τα ακόλουθα:

- παιγνίδια που μας προκαλούν συναρπαστικούς μαθηματικούς συλλογισμούς και κεντρίζουν την πνευματική περιέργεια,

- μαθηματικοί γρίφοι που μαγνητίζουν το ενδιαφέρον μας,

- μαθηματικά παράδοξα που μας εκπλήσσουν ευχάριστα,

- βιωματικές δραστηριότητες που προωθούν μαθηματικές αλληλεπιδράσεις με προβολή εικασιών, ανταλλαγή ιδεών και επιχειρημάτων.