Το Σάββατο 13 Απριλίου 2019, ώρες 8:30 έως 14:00, στο 4ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω, πραγματοποιήθηκε το  «Μαθη(μα)τικό Συμπόσιο - Μια Γιορτή για τα Μαθηματικά».

Το Συμπόσιο διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και τα έξι Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) Αττικής, δια των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών.

Στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι η παρουσίαση στο ευρύ κοινό από μαθήτριες και μαθητές, με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών τους, μαθηματικών δραστηριοτήτων, όπως παιχνίδια, γρίφοι, εφαρμογές, αλγόριθμοι κ.ά., στα οποία θα έχουν τη  δυνατότητα να εμπλακούν διαδραστικά οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να μοιραστούν όλοι, τόσο αυτοί που θα συμβάλλουν στη διοργάνωση των δραστηριοτήτων, όσο και εκείνοι που θα τις παρακολουθήσουν

  • τη δυναμική των Μαθηματικών στη σύγχρονη εποχή,
  • τις εφαρμογές τους στην καθημερινότητα,
  • τη ζωντανή και διαρκή εξέλιξή τους και
  • τη σχέση τους με την τέχνη, τον πολιτισμό και τις επιστήμες

    μέσα και πέρα από τα προγράμματα σπουδών και τη σχολική ύλη.

 

 «…..Ως Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, εκφράζουμε την αμέριστη υποστήριξή μας για τη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι μαθησιακές διαδρομές των μαθητών/μαθητριών για τη μαθηματική κατανόηση, την τόνωση της μαθηματικής αυτοπεποίθησης, την ενεργή συμμετοχή και την αγάπη για τα Μαθηματικά. Αγκαλιάζουμε με ενθουσιασμό το παρόν εγχείρημα και ενθαρρύνουμε την καθιέρωση του Μαθη(μα)τικού Συμποσίου ως  εκπαιδευτικού θεσμού…»

(απόσπασμα από την ομιλία του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης  Αττικής, κ. Γεωργίου Κόσυβα)

 - Ολόκληρος ο χαιρετισμός του κ. Γεωργίου Κόσυβα

- Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

- Φωτογραφικό Υλικό