Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 16:26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 11ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Κύριο

Γράφτηκε από τον

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Το 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022, (έγκριση αριθμ. πρωτ. Φ16/120197/Δ2/24-9-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ.), θα διεξαχθεί δια ζώσης ή εξ αποστάσεως (ανάλογα με τις επικρατούσες υγειονομικές συνθήκες) με κόμβους συμμετοχής σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Ομογένεια από 10 έως και 14 Μαΐου 2022.[1]

Το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής (Πράξη14η/31.08.2021 Ολομέλειας) ανακοινώνει σύμφωνα με τα ανωτέρω τις ημερομηνίες διεξαγωγής[2] του :

11ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Πέμπτη 12 Μαΐου 2022

Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

Σάββατο 14 Μαΐου 2022,

όπου δύνανται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, ΓΕΛ (δημόσια και Ιδιωτικά), ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ., Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, Ειδικό Γυμνάσιο και Ειδικό Λύκειο για Κωφούς  και Βαρήκοους μαθητές, ΕΝΕΕΓΥ-Λ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.,  κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κάθε συμμετοχή με ψηφιακό  έργο βραβεύεται, καθώς δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα η εκδήλωση.   

 

Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα φιλοξενήσει έργα ψηφιακής δημιουργίας του σχολικού έτους 2021-2022 που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο μαθημάτων όλων των γνωστικών αντικειμένων, των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, των σχολικών δράσεων (Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας, κ.ά.) ή στο πλαίσιο κάποιου διαθεματικού/διεπιστημονικού σχεδίου συνεργασίας μεταξύ του μαθήματος της Πληροφορικής και άλλων μαθημάτων. Προϋπόθεση συμμετοχής ενός μαθητικού έργου στο Φεστιβάλ αποτελεί η συμμετοχή εκπαιδευτικού Πληροφορικής στην ομάδα εκπαιδευτικών που συντονίζει κάθε ψηφιακό έργο.

Στόχοι της εκπαιδευτικής εκδήλωσης:

  • η ενίσχυση και ανάδειξη της δημιουργικότητας των μαθητών/τριών μας και των εκπαιδευτικών,
  • η παρουσίαση και προβολή των ψηφιακών έργων τους σε συμμαθητές/-τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς, φορείς κτλ.
  • η ενημέρωση, ανάδειξη και διάχυση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την ολόπλευρη μάθηση μέσω των σχεδίων εργασίας και της επίλυσης πρακτικών προβλημάτων.
  • η επικοινωνία γενικότερα των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς) μεταξύ τους και με την ευρύτερη κοινωνία.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

(δια ζώσης /ή εξ αποστάσεως )

 

(α) Σύντομη ζωντανή παρουσίαση (διάρκειας 6 - 8 λεπτών) του ψηφιακού έργου από τους/τις μαθητές/-τριες σε ακροατήριο (κατά τη δια ζώσης διεξαγωγή) ή μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεδιάσκεψης (στην περίπτωση εξ αποστάσεως υλοποίησης).

(β) Συμμετοχή του/των εκπαιδευτικού/κών και των μαθητών/τριών καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης του ψηφιακού έργου, απαντώντας σε ερωτήσεις σε σχέση με αυτό. Σε περίπτωση που το Φεστιβάλ διεξαχθεί δια ζώσης απαιτείται η φυσική παρουσία υπεύθυνου εκπαιδευτικού και ομάδας μαθητών/τριών στον χώρο διεξαγωγής του Φεστιβάλ τουλάχιστον 2-3 ωρών, για την προβολή και ανάδειξη του ψηφιακού τους έργου καθώς και ο απαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός.   

(γ) Δημιουργία βίντεο (διάρκειας μέχρι 8 λεπτά) παρουσίασης του ψηφιακού έργου των μαθητών/τριών και ανάρτησή του σε ιστότοπο της σχολικής μονάδας ή και του/της εκπαιδευτικού, προκειμένου ο σύνδεσμος (link) να αναρτηθεί στην τοπική ιστοσελίδα του Φεστιβάλ. Το βίντεο μπορεί να αξιοποιηθεί και κατά την ζωντανή παρουσίαση του έργου εφόσον το κρίνει ο/η εκπαιδευτικός ή το επιβάλλουν οι συνθήκες.

 

Τα μαθητικά έργα εκτίθενται στο σύνολό τους  στον ιστότοπο http://v-athina.digifest.info/.

Θα ακολουθήσει λεπτομερής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σας στο 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή

 

 

Μαραγκός Κωνσταντίνος: Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής ΠΕ86, 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής (Συντονιστής Μαθητικού Φεστιβάλ Β’ Αθήνας)

Αγγελίδης Μάριος: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος

Βεργίνης Ηλίας: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής

Γλέζου Κατερίνα: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Α' Αρσάκειο ΓΕΛ Ψυχικού

Κακωνάς Ευάγγελος: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, ΓΕΛ Πεντέλης

Κορτζής Δημοσθένης: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Υπ. ΠΛΗΝΕΤ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

Λουλουδάκης Κωνσταντίνος: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Υπ. ΠΛΗΝΕΤ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

Μακρή Δήμητρα: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ80 Οικονομίας, 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Μάλλιαρης Χρήστος: Επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου, ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής

Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος: Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΕΑΕΕ, 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Μόρμορης Εμμανουήλ: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Διευθυντής 4ου ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής

Μπουλάκη Αρχόντω: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Μπούμπουκα Μαρία: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας

Παγώνη Παρασκευή: Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Παλούκου Αναστασία: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2ο ΓΕΛ Γέρακα

Παπακωνσταντίνου Μιλτιάδης: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 5ο ΓΕΛ Αμαρουσίου

Προξενιάς Βασίλης: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, ΠΔΕ Αττικής

Σουρία Μαρκέλλα: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 6ο Δ.Σ. Βριλησσίων

Στεφάνοβιτς Μάγδα: 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Τσαγκάνου Γραμματική: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2ο ΕΠΑ.Λ. Αμαρουσίου

 

[1] https://www.digifest.info/index.php/el/

[2] Για τον ακριβή τόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής εκδήλωσης θα ενημερωθείτε από το 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής  εκ νέου.

Διαβάστηκε 1413 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022 11:14