Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022 10:46

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ 11Ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Κύριο

Γράφτηκε από τον

«11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας ΔΠΕ/ΔΔΕ Β’ Αθήνας σχ. έτους 2021-2022 Υποβολή συμμετοχής ομάδων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών»

 

Αγαπητές/Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας εύχομαι Καλή Χρονιά με Υγεία και Αγάπη!

 

Για το σχολικό έτος 2021-2022, το 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα διεξαχθεί δια ζώσης ή εξ αποστάσεως (ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν) για όλη την Ελλάδα αλλά και την Ομογένεια, με κόμβους συμμετοχής σε όλη την Ελλάδα το διάστημα 10 έως και 14 Μαΐου 2022. Ειδικότερα για τις:

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής

 

το 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα πραγματοποιηθεί

Πέμπτη 12, Παρασκευή 13 και Σάββατο 14 Μαΐου 2022

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, ή/και άλλων ειδικοτήτων σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό Πληροφορικής της σχολικής μονάδας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μαζί με τους/τις μαθητές/τριες τους εκπροσωπώντας το σχολείο τους να συμπληρώσουν άμεσα τη φόρμα πρόθεσης συμμετοχής https://forms.gle/KkJ4iZTgBXyXv46z9 μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Στη φόρμα πρόθεσης συμμετοχής καταγράφονται μόνο στοιχεία επικοινωνίας όσων εκπαιδευτικών προτίθενται να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ, χωρίς δέσμευση, και με σκοπό την άμεση και χωρίς λεπτομέρειες καταγραφή στοιχείων πρόθεσης συμμετοχής. Τα αναλυτικά στοιχεία των έργων και των ομάδων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών θα συμπληρωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο μέσω ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα http://v-athina.digifest.info/.

Το Φεστιβάλ φέρει και για το σχολικό έτος 2021-2022, την έγκριση και υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ16/120197/Δ2/24-9-2021) και υποστηρίζεται από Συλλόγους και Ενώσεις Πληροφορικής, καθώς και Τοπικούς Φορείς (Δήμους, Περιφερειακές Ενότητες, κ.τ.λ.).

Στο πλαίσιο του Μαθητικού Φεστιβάλ θα υπάρξει η δυνατότητα να παρουσιαστούν έργα ψηφιακής δημιουργίας, τα οποία δημιουργήθηκαν το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο μαθημάτων όλων των γνωστικών αντικειμένων όλων των βαθμίδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, είναι δυνατό να συμπεριληφθούν και έργα τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, των σχολικών δράσεων (Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας, κ.ά.) ή στο πλαίσιο κάποιου διαθεματικού/διεπιστημονικού σχεδίου συνεργασίας μεταξύ του μαθήματος της Πληροφορικής και άλλων μαθημάτων.

Το 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας δίνει την ευκαιρία:

  • α) της ανάδειξης και ενίσχυσης της δημιουργικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών και της παρουσίασης των ψηφιακών έργων τους σε συμμαθητές/-τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία,
  • β) της ενημέρωσης και της διάχυσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την ολόπλευρη μάθηση μέσω των σχεδίων εργασίας και της επίλυσης πρακτικών προβλημάτων, και
  • γ) της επικοινωνίας των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς) μεταξύ τους και με την ευρύτερη κοινωνία.

Σημειώνεται ότι το Μαθητικό Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά βραβεύεται κάθε συμμετοχή.

Προϋπόθεση συμμετοχής ενός μαθητικού έργου στο Φεστιβάλ αποτελεί η συμμετοχή εκπαιδευτικού Πληροφορικής στην ομάδα εκπαιδευτικών που συντονίζει κάθε ψηφιακό έργο.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής (Εξ αποστάσεως / Δια ζώσης):

  • (α) Σύντομη ζωντανή παρουσίαση (διάρκειας 6 - 8 λεπτών ) του ψηφιακού έργου από τους/τις μαθητές/- τριες σε ακροατήριο (στην περίπτωση δια ζώσης) ή μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεδιάσκεψης (στην περίπτωση διεξαγωγής εξ αποστάσεως ).
  • (β) Συμμετοχή του/των εκπαιδευτικού/κών και των μαθητών/τριών καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης του ψηφιακού έργου, απαντώντας σε ερωτήσεις σε σχέση με αυτό. Σε περίπτωση που το Φεστιβάλ διεξαχθεί δια ζώσης απαιτείται η φυσική παρουσία υπεύθυνου εκπαιδευτικού και ομάδας μαθητών/τριών στον χώρο διεξαγωγής του Φεστιβάλ τουλάχιστον 2-3 ωρών, για την προβολή και ανάδειξη του ψηφιακού τους έργου καθώς και ο απαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός.
  • (γ) Δημιουργία βίντεο (διάρκειας μέχρι 8 λεπτά) παρουσίασης του ψηφιακού έργου των μαθητών/τριών και ανάρτησή του σε ιστότοπο της σχολικής μονάδας ή και του/της εκπαιδευτικού, προκειμένου ο σύνδεσμος (link) να αναρτηθεί στην τοπική ιστοσελίδα του Φεστιβάλ. Το βίντεο μπορεί να αξιοποιηθεί και κατά την ζωντανή παρουσίαση του έργου εφόσον το κρίνει ο/η εκπαιδευτικός ή το επιβάλλουν οι συνθήκες.

 

Τα μαθητικά έργα εκτίθενται στο σύνολό τους στον ιστότοπο http://v-athina.digifest.info/.

 

Όσον αφορά στο Φεστιβάλ, θα ακολουθήσει ανακοίνωση στην οποία θα καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη δηλώσει πρόθεση συμμετοχής, να υποβάλουν αναλυτικά στοιχεία για το έργο καθώς και τα ονοματεπώνυμα της ομάδας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε κατάλληλη φόρμα μέσω της οποίας θα γίνεται αυτόματη ανάρτηση του μαθητικού έργου στον ιστότοπο: http://v-athina.digifest.info/, έως τις 15 Απριλίου 2022.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή

 

Μαραγκός Κωνσταντίνος - Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής ΠΕ86, 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής (Συντονιστής Μαθητικού Φεστιβάλ Β’ Αθήνας)

Αγγελίδης Μάριος - Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος

Βεργίνης Ηλίας - Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής

Γλέζου Κατερίνα - Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Α' Αρσάκειο ΓΕΛ Ψυχικού

Κακωνάς Ευάγγελος - Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, ΓΕΛ Πεντέλης

Κορτζής Δημοσθένης - Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Υπ. ΠΛΗΝΕΤ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

Λουλουδάκης Κωνσταντίνος - Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Υπ. ΠΛΗΝΕΤ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

Μακρή Δήμητρα - Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ80 Οικονομίας, 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Μάλλιαρης Χρήστος - Επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου, ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΕΑΕΕ, 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Μόρμορης Εμμανουήλ- Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Διευθυντής 4ου ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής Μπουλάκη Αρχόντω Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών και

Αρχιτεκτόνων, 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Μπούμπουκα Μαρία - Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας Παγώνη Παρασκευή Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Παλούκου Αναστασία - Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2ο ΓΕΛ Γέρακα Παπακωνσταντίνου Μιλτιάδης Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 5ο ΓΕΛ Αμαρουσίου Προξενιάς Βασίλης - Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, ΠΔΕ Αττικής

Σουρία Μαρκέλλα - Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 6ο Δ.Σ. Βριλησσίων

Στεφάνοβιτς Μάγδα - 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Τσαγκάνου Γραμματική - Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Διαβάστηκε 877 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022 11:16