Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 00:04

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ της ΠΔΕ Αττικής: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ (INCLUDED)

Γράφτηκε από τον

Τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διεθνική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος INCLUDED με σκοπό την ευαισθητοποίηση μαθητών και μαθητριών με αναπηρίες, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών τους για τη σεξουαλικότητα.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ : Inclusive sex-ed through creative methods (INCLUDED). Συντονιστής του Προγράμματος είναι η Merseyside Expanding Horizons Limited από την Αγγλία και συμμετέχουν, εκτός από την Π.Δ.Ε. Αττικής, η Associacio La Xixa Teatre από την Ισπανία, η Anziani e Non Solo Societa Cooperativa Sociale από την Ιταλία, η In Touch από την Ολλανδία, η Social Policy Academy από την Ελλάδα το sexmatters.nl από την Ολλανδία και το Family and Childcare Center από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2023.
Ενώ τα οφέλη της Συμπεριληπτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης έχουν αποδειχθεί ευρέως, σύμφωνα με την UNESCO υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των προγραμμάτων σπουδών της Συμπεριληπτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης σε ήδη περιθωριοποιημένες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των εφήβων με σωματικές ή/και γνωστικές αναπηρίες, ενώ θα πρέπει να γίνει περαιτέρω διερεύνηση των πλέον κατάλληλων και αποτελεσματικών μεθοδολογιών για αυτή την ομάδα στόχο. Το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 επηρέασε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των εφήβων με νοητική αναπηρία/γνωστικές-νοητικές δυσκολίες με ποικίλους τρόπους, καθιστώντας το εν λόγω Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ιδιαίτερα επίκαιρο: με το κλείσιμο των σχολείων, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε όλο τον κόσμο προσελκύει την προσοχή ελάχιστα ή καθόλου. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση συχνά δεν αποτελεί προτεραιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το έργο INCLUDED αξιοποιώντας θεατρικές τεχνικές φιλικές προς τους/τις μαθητές/μαθήτριες αποσκοπεί στην εκπόνηση και την εφαρμογή ενός προγράμματος σπουδών σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, χωρίς αποκλεισμούς, για μαθητές/μαθήτριες γυμνασίου και ενός μοντέλου για την προώθηση της προσέγγισης του ολιστικού σχολείου στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Πράγματι, η χρήση δημιουργικών μεθόδων όπως το παιχνίδι ρόλων και οι θεατρικές τεχνικές έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην εκπαίδευση των νέων και ακόμη περισσότερο των εφήβων με νοητική αναπηρία/γνωστικές-νοητικές δυσκολίες, ενώ οι προσεγγίσεις της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Αγωγής του Καταπιεσμένου μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά για την προώθηση του διαλόγου και των σχέσεων εντός των ομάδων.

Από την άλλη πλευρά, το έργο INCLUDED, διαθέτει στις/στους εκπαιδευτικούς τα μέσα, τα εργαλεία και τις δεξιότητες, για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και στη διεύρυνση των γνώσεων και ικανοτήτων τους πάνω σε αυτό το θέμα.

Η κοινοπραξία θα σχεδιάσει και θα παραδώσει:

1. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών για μαθητές/μαθήτριες, το οποίο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των εφήβων, στους οποίους συγκαταλέγονται και μαθητές /μαθήτριες με νοητική αναπηρία/γνωστικές-νοητικές δυσκολίες, έτσι ώστε να ενισχύσουν τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης αποκομίζοντας βιώματα επιτυχίας (σύμφωνα με τα πρότυπα του Π.Ο.Υ.).

2. Έναν εξ αποστάσεως κύκλο μαθημάτων για εκπαιδευτικούς, που θα υποστηρίξει τους ίδιους και το προσωπικό των σχολείων, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν επίκαιρες πρακτικές στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για τους μαθητές / τις μαθήτριές τους μέσω δημιουργικών μεθόδων.

3. Έναν μεθοδολογικό οδηγό για οικογένειες, με στόχο την ενεργό συνεργασία γονέων, κηδεμόνων και φροντιστών στο πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για μαθητές/μαθήτριες σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ.

4. Κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής και λεπτομερή οδικό χάρτη με βάση την εμπειρία κάθε χώρας-εταίρου για τον τρόπο εφαρμογής στην εκπαιδευτική κοινότητα της δημιουργικής ολιστικής προσέγγισης στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, που απευθύνεται στις εκπαιδευτικές αρχές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Η κοινοπραξία αποτελείται από εταίρους που προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία ώστε να διασφαλιστεί η διεπιστημονική προσέγγιση και η επιτυχής υλοποίηση του έργου.

«Τα σεξουαλικά δικαιώματα όλων των ανθρώπων πρέπει να γίνονται σεβαστά, να προστατεύονται και να εκπληρώνονται» (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2006).

 

Φωτογραφικό υλικό

Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2 Φωτογραφία 3 Φωτογραφία 4 Φωτογραφία 4 Φωτογραφία 6

πηγή

 

 

 

Διαβάστηκε 723 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 11:10