Χρήστης 1

Χρήστης 1

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1)

διδακτικού έτους, για το έτος

2023-2024

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1ο ΠΕΙΡ.ΔΗΜ.ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)
 • ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΣΠΑ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1ο ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

ΑΘΗΝΑ 23-8-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΣΤΑ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της ορκωμοσίας και της ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιόριστων μελών Ε.Ε.Π.

Η ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών που έχουν:

α) διοριστεί σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και                                       β) μεταταχθεί σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση προτίμησης/προσωρινής τοποθέτησης (ΣΥΝ. 1), για τα Σ.Δ.Ε.Υ. του ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. στο οποίο έχουν διοριστεί/μεταταχθεί, σύμφωνα με τα κενά που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα (ΣΥΝ. 2).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Α. Η αίτηση-δήλωση αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτή στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις.

            Β. Τα ενδιαφερόμενα μέλη Ε.Ε.Π. δύνανται να δηλώσουν με τη σειρά που επιθυμούν από ένα έως το σύνολο των Σ.Δ.Ε.Υ. που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και απαρτίζουν το ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. στο οποίο έχουν διοριστεί/μεταταχθεί.

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eidikiagogi@sch.gr

από σήμερα 23-8-2023 ημέρα Τετάρτη έως 25-8-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 (αποκλειστική προθεσμία).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ, ΄Η ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ).
 2. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΠΑ

 

 

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΣΥΝ. 1 ΑΙΤΗΣΗ_ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
 • ΣΥΝ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ 25-8-2023

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΟΡΘΗ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
 • ΠΙΝΚΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ 1ο ΠΕΙΡ.ΔΗΜ.ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα

Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών

διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2023-2024

 

 

 

ΣΥΝΗΜΕΝΝΑ:

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΣ-ΠΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2023-24_ΨΘΜ446ΝΚΠΔ-9ΧΙ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ορκωμοσία-ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων μελών Ε.Ε.Π. σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. Αττικής

 

Τα νεοδιόριστα μέλη Ε.Ε.Π. που διορίστηκαν σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2064/τ.Γ΄/16-8-2023, καλούνται να παρουσιαστούν στα Γραφεία της Περιφερειακής

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αττικής, Ξενίας 24 Αθήνα, 1ος όροφος, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023 έως και την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023 και ώρες από 11.00 π.μ. 

έως 13.00 μ.μ.  

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι νεοδιόριστοι την ημέρα της ορκωμοσίας θα πρέπει να έχουν μαζί τους, τα δικαιολογητικά τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός

(1) διδακτικού έτους, για το έτος 2023-2024

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΣ-ΠΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2023-2024_ΨΘΜ446ΝΚΠΔ-9ΧΙ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΕΞΕ - 88634 - 2023 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 

 

Καλούνται τα μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και επιθυμούν να αποσπαστούν σε ΣΔΕΥ εντός

του ίδιου ΚΕΔΑΣΥ, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, να υποβάλουν αίτηση χρησιμοποιώντας το έντυπο που επισυνάπτουμε, το αργότερο μέχρι 23 Αυγούστου 2023 και ώρα 23:59, αποκλειστικά με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα και πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου εξαμήνου) αποδεικτικά έγγραφα των λόγων απόσπασης που επικαλείται ο/η ενδιαφερόμενος/η.

 

Πληροφορίες:

Ειρήνη Καλλιγιαννάκη 2144068429

Σοφία Κρεμιώτη 2144068430

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

 1. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (τελευταίου τριμήνου) είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών ιατρών: α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου (να πιστοποιείται η ψυχική υγεία και η φυσική καταλληλόλητα  του υπαλλήλου να ασκήσει τα καθήκοντά του).
 2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ τύπου Α΄
 3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (για αποφοίτους εξωτερικού και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ / ΣΑΕΠ/ΑΤΕΕΝ και Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου)
 4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ / ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης καθώς και η προσκόμιση αναλυτικής βαθμολογίας και το πρόγραμμα σπουδών. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ/ΣΑΕΠ/ΑΤΕΕΝ.
 5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ (ξένες γλώσσες, σεμινάρια, αποδεικτικά γνώσης Η/Υ, αποδεικτικά BRAILLE/ ΕΝΓ.
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ (με ή χωρίς τέκνα) ΕΝΤΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΟΣ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΕΚΝΟΥ (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών)
 8. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΣΕ 2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ)
 9. ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΙΚΑ (ΣΕ 2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ)
 10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (εάν υπάρχει)
 11. IBAN ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, ΟΧΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ) (ΣΕ 2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ)

12.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)                                  (ΣΕ 2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ)

https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ 1) (ΣΕ 2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ)
 2. ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ 2) (ΣΕ 2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ)
 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (κατατίθεται σε κλειστό φάκελο) (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ 3)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΦΑΚΕΛΟ Α4 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)   

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΣΕ 2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

 • ΟΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΣΤΑ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΞΕΝΙΑΣ 24 1ος ΟΡΟΦΟΣ.
 • ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ          

 https://pdeattikis.gr

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗ: 2144068429

ΣΟΦΙΑ ΚΡΕΜΙΩΤΗ: 2144068430

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 • 2. ΔΕΛΤΙΟ-ΑΤΟΜΙΚΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ
 • 3. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ