Χρήστης 1

Χρήστης 1

Προσκαλούμε

 


Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων ΠΕ Α΄ Αθήνας, ΠΕ
Δ΄ Αθήνας ΠΕ Δυτικής Αττικής, ΔΕ Γ΄ Αθήνας, ΔΕ Δ΄ Αθήνας, ΔΕ Δυτικής Αττικής, και ΔΕ Πειραιά, οι οποίοι
υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχουν εικοσιπενταετή εκπαιδευτική
υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Τοπικού
Συμβουλίου Επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα, απότο οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία και η επιστημονική και παιδαγωγική τους
κατάρτιση, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έως και την Τετάρτη 2-11-2022.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που προτίθενται να
συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πρέπει να εκδώσουν βεβαίωση για κάθε ενδιαφερόμενο, στην
οποία θα βεβαιώνεται ο βαθμός, η οργανική θέση, η θέση που υπηρετεί, ο συνολικός πραγματικός χρόνος
εκπαιδευτικής υπηρεσίας και ο συνολικός χρόνος σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης.
Ως καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό της εκπαιδευτικής υπηρεσίας ορίζεται η 2η -11-2022.
Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παρακαλούμε να μας αποστείλουν ηλεκτρονικά τις υποβληθείσες αιτήσεις
καθώς και τις βεβαιώσεις έως και τις 4-11-2022.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΓΙΑ ΣΕΕ 2η ΦΑΣΗ(1)
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ 2022-2023

 

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από  16 - 10 - 2022 έως και τις 31 - 10 - 2022 και ώρα 15:00.

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα και πρόσφατης έκδοσης αποδεικτικά έγγραφα των ιδιοτήτων που επικαλείται ο/η υποψήφιος/α. Πρόσφατα θεωρούνται τα δικαιολογητικά των οποίων η ημερομηνία έκδοσης δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες (3) πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποσταλούν αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_ΑΘΜΙΑ
 • ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_ΒΘΜΙΑ
 • ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

Προσκαλούμε


Τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ Αττικής, εφόσον επιθυμούν να οριστούν μέλη των Τοπικών


Συμβουλίων Επιλογής Αττικής, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας προς την

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμ9ιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, έως και την Δευτέρα 17-10-2022.


Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που προτίθενται να

συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΓΙΑ ΣΕΕ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΣΕΕ

Προσκαλούμε


Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν με οργανική


θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχουν εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία


στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου


Επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να


προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση στις


αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έως και την Δευτέρα 17-10-2022.


Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που προτίθενται να

συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

 

ΣΥΝΗΜΕΝΝΑ:

 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
 • ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΕΠΟΠΤΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ  ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2022-2023

Αθήνα 3-10-2022

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΙ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ,  ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ : www.minedu.gov.gr/anaplirotes

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.Υ. ΤΩΝ ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. καλούνται να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για όλα τα διαθέσιμα ΣΔΕΥ (σχολική μονάδα – έδρα του ΣΔΕΥ) ΑΥΡΙΟ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ  04-10-2022 .

Τροποποίηση Απόφασης Κύρωσης αξιολογικών πινάκων κατάταξης ανά κλάδο και ειδικότητα τοποθετούμενων και μη τοποθετούμενων εκπαιδευτικών για την πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής με απόσπαση διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2022-2023

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ_2022-23
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής που πληρούν μία ή και περισσότερες από τις  προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση να αποστείλουν την αίτησή
 
τους έως και τη Δευτέρα 12/9/2022 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕ11_ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ_ΕΝΑΡΞΗ 2022 - 2023.pdf

ΑΘΗΝΑ 2-9-2022

 

 

Η ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΑ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ/ΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥΣ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑ ΟΙΚΕΙΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΔΕΥ.

ΑΜΕΣΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

(ΣΗΜ: ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ)

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ23 ΣΕ ΣΔΕΥ
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ30 ΣΕ ΣΔΕΥ

 

31/8/2022 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.Υ. ΤΩΝ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Aπό την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής αναρτώνται τα λειτουργικά κενά των κλάδων ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αττικής

 

καλούνται οι προσληφθέντες προσωρινοί αναπληρωτές, των κλάδων ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, αφού ενημερωθούν για τα κενά στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αττικής (συνημμένο αρχείο 1), να συμπληρώσουν την δήλωση προτίμησης (συνημμένο αρχείο 2) και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Η υποβολή των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα, ημέρα Τετάρτη 31-8-2022 έως και αύριο ημέρα Πέμπτη 1-9-2022 και ώρα 13:00 μ.μ. (αποκλειστική προθεσμία)

 

Η τοποθέτηση των προσωρινών αναπληρωτών θα γίνει με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, σύμφωνα με τον αξιολογικό πίνακα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ την Παρασκευή 2-9-2022.        

Σημειώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν ΜΟΝΟ ΣΔΕΥ του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ

Προς διευκόλυνσή σας, αναρτάται και αρχείο word αναλυτικά με τα ΣΔΕΥ και τα σχολεία τα οποία ανήκουν σε αυτά (συνημμένο αρχείο 3).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όλοι οι προσληφθέντες σε ΣΔΕΥ αναλαμβάνουν υπηρεσία στα ΚΕΔΑΣΥ όπου ανήκει το ΣΔΕΥ τοποθέτησής τους.  

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • 2. Δήλωση Προτίμησης Σ.ΔΕ.Υ.
 • 3. ΣΔΕΥ _ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ