Χρήστης 1

Χρήστης 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Αθήνα, 08 Δεκεμβρίου 2023

Μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά των προτιμήσεων στις αιτήσεις των υποψηφίων, οι παρακάτω υποψήφιοι θα παραλάβουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο τα παραπεμπτικά των γιατρών (ψυχίατρο και παθολόγο ή γενικό ιατρό) και την υπεύθυνη δήλωση και αφού αποδεχτούν τη θέση πρόσληψης στο mail@attik.pde.sch.gr καλούνται να τα προσκομίσουν στην υπηρεσία μας, Ξενίας 24, Αθήνα, έως την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 και ώρες 08:00 έως 14:00 προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία των προσλήψεων.

Σε περίπτωση μη υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, η πρόσληψη δεν πραγματοποιείται.

Επισημαίνεται  ότι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης με περισσότερες της μίας προτιμήσεις, εφόσον δεν αποδεχθούν ρητά ή σιωπηρά τη θέση πρόσληψης στην οποία επιλέγονται, θεωρείται ότι παραιτούνται από όλες τις προτιμήσεις τους και ως εκ τούτου διαγράφονται από τους οικείους πίνακες κατάταξης.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 08 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή  ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ), ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  σύμφωνα με τη 18004/22-09-2023 ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωση της υπηρεσίας μας, oι πίνακες Απορριπτέων με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω Ανακοίνωσης καθώς και οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων.

Οι ανωτέρω πίνακες έχουν αναρτηθεί στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Αττικής και στην ιστοσελίδα της (https://pdeattikis.gr ) στη ενότητα «Ανακοινώσεις».

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο, ήτοι από το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής.

Για να δείτε τους πίνακες προσληπτέων οδηγών/συνοδών πατήστε

ΕΔΩ

 

 

Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2023 10:31

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2023

ΑΘΗΝΑ, 6/11/2023

 

Δελτίο  Τύπου

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής προκηρύσσει 10 θέσεις εποχικού προσωπικού (6 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 4 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων) σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 με αριθμ πρωτ. 18004/22-09-2023, για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (του Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), που εδρεύουν στον Ν. Αττικής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023.

 Συγκεκριμένα, οι δημοσιεύσεις θα γίνουν  στις εφημερίδες «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» την Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της υπηρεσίας μας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ξενίας 24, 11528 Αθήνα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :Ε-Υπηρεσίες->Χρήσιμα Έντυπα Κατηγορία: "Έντυπα Οδηγών Συνοδών ΙΔΟΧ"

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 18+

Αγαπητές και αγαπητοί,

 

με την έναρξη του διδακτικού έτους, αρχικά, θα ήθελα να ευχηθώ στις μαθήτριες και τους μαθητές μας μια καλή σχολική χρονιά.

 

Ιδιαίτερα επιθυμώ να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς τις Διευθύντριες και τους Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής για την αγαστή συνεργασία μας.

 

Επιπρόσθετα, να διαβιβάσω σε όλα τα στελέχη εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό δυναμικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής την ξεχωριστή στήριξή μου στο απαιτητικό έργο, το οποίο με υπευθυνότητα έχετε αναλάβει.

 

Να είσαστε βέβαιοι ότι θα με βρείτε προσωπικά συμπαραστάτη και συμμέτοχο στην προσπάθεια όλων μας για τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Γνωρίζετε ότι κάθε ανθρώπινη πράξη καθορίζεται από τρία ρήματα: το «θέλω», το «πρέπει» και το «μπορώ».

Το «θέλω» δηλώνει την επιθυμία, τη θετική προδιάθεση για ενέργεια.  Είμαι βέβαιος ότι το «θέλω» χαρακτηρίζει όλες και όλους μας, οι οποίοι στοιχιζόμαστε στην κοινή επιθυμία της βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Ακολουθεί το «πρέπει», αυτό το οποίο σκόπιμο είναι να γίνει.

Κοινή απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί η διαπίστωση ότι πρέπει να συντελεσθεί αυτή η ποιοτική αλλαγή και η ελληνική εκπαίδευση να παρακολουθήσει τα παιδαγωγικά, επιστημονικά και επαγγελματικά προτάγματα του 21ου αιώνα.

Απομένει το «μπορώ». Η ικανότητα, οι απαραίτητες δεξιότητες, τα εφόδια.

Εκτιμώ ότι όλες και όλοι μας μπορούμε να υπηρετήσουμε αυτή την αλλαγή. Οι εκπαιδευτικοί μας, κάθε βαθμίδας, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι νυχθημερόν κοπιάζετε σε αυτόν τον ατέρμονο και εξαντλητικό αγώνα της απόκτησης εφοδίων και της διαπλάτυνσης των γνωστικών σας οριζόντων.

Σας αξίζουν συγχαρητήρια.

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής σάς διαβεβαιώνει ότι θα σταθεί αρωγός στο έργο όλων σας, με κάθε διαθέσιμο μέσο, χωρίς να φεισθεί κόπων, ώστε να μπορέσουμε όλες και όλοι μας στο τέλος της σχολικής χρονιάς που μόλις τώρα ξεκινά, με ένα στόμα, να πούμε: «Ναι, γίναμε καλύτεροι».

 

Αγαπητές συναδέρφισσες και αγαπητοί συνάδερφοι, αυτό είναι το μήνυμά μου προς όλες και όλους εσάς για το σχολικό έτος 2023-2024:

 

Ναι, μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι.

 

 

Ο αν. Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

                         Αττικής

 

               Ψαχούλας Ιωάννης

 

 

                                         

 

                                                               

 

07-09-23

Aποδοχή ψηφιακής σύμβασης από τους αναπληρωτές, μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι, λόγω της αθρόας συμμετοχής των ενδιαφερομένων και των εύλογων καθυστερήσεων που σημειώνονται, η αποδοχή

ψηφιακής σύμβασης από τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές, μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, για σήμερα Πέμπτη 7

Σεπτεμβρίου 2023, μπορεί να πραγματοποιείται και από τις 15:00 έως 17:00.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  18 ΑΝΩ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. 2023-2024
  • ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 18+ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ