Χρήστης 1

Χρήστης 1

Αθήνα 3-7-2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(ως προς την Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας) 

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΜΕΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ

(ΠΡΑΞΗ 6/30-6-2023 του ΠΥΣΕΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ28 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 3-7-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12.00

στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ειρήνη Καλλιγιαννάκη 2144068429

Σοφία Κρεμιώτη 2144068430

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

«Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης   (Π.Δ.Ε.)   για   πλήρωση  κενών  θέσεων   θητείας   στα  
Πρότυπα   Σχολεία   (Π.Σ.)  και  τα Πειραματικά Σχολεία(ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024  με  σειρά  προτεραιότητας   κατά κλάδο και ειδικότητα»
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
 • 2η-ανακοινοποιηση_ΕΨ3Ψ46ΜΤΛΗ-5ΑΨ
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Προσκαλεί

 

Τους εν ενεργεία διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη

διαδικασία πλήρωσης θέσεων Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν 4763/2020/2021 (Α’ 254), όπως ισχύει. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην

πρόσκληση ορίζονται στην με αρ. πρωτ.138797/Κ5/2021 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων και

διαδικασίας για την επιλογή Συντονιστών Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία

και Υπευθύνων Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία» (Β’ 5253), όπως

τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 16037/Κ5/2023 Υπουργική Απόφαση (Β’ 735) και ισχύει.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
 • ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_2023.pdf
 • Τελικός Αξιολογικός Πίνακας (1)
Ανάρτηση τελικών πινάκων επιλογής των Διευθυντών/ντριών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης, σύμφωνα με
 
την υπ’ αριθ. 194/Δ.Ε.Π.Π.Σ./8-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ)
 
 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ /ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» όπως ανακοινοποιήθηκε στις 14-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ, τροποποιήθηκε στις 28-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0) και ισχύει

Οι δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων για τα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. επιλογής τους γίνονται ηλεκτρονικά
 
μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων αποκλειστικά στις 10 -11 Απριλίου 2023 (από ώρα 00:01 Μ. Δευτέρα έως Μ. Τρίτη 
 
ώρα 23:59).
 
Σε περίπτωση μη δήλωσης προτίμησης, ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται από τον πίνακα.

Δήλωση προτίμησης μπορούν να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, και υποψήφιοι που
εντάσσονται στον τελικό πίνακα επιλογής και έχουν οριστεί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, παρά την
τοποθέτηση τους σε θέση Συμβούλου. Με την έκδοση απόφασης τοποθέτησής τους ως Διευθυντές
σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., αυτοδίκαια παραιτούνται από τη θέση του Συμβούλου Εκπαίδευσης σύμφωνα με
την παρ. 1 του αρθ.42 του ν.4823/2021.
 
Σύμφωνα με την παρ.2 του αρθ.42 του ν. 4823/2021 με την έκδοση απόφασης τοποθέτησής υποψήφιου/ας σε
θέση Διευθυντή στο Π.Σ και ΠΕΙ.Σ. επιλογής τους, διαγράφονται από τον πίνακα επιλογής των
υπόλοιπων σχολείων και θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους
της εκπαίδευσης που κατέχουν.
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
 • ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕ
 • ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ.
 • ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ.
 • ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ.
 • ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ.
 • ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.
 • ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
 • ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΕ  Α ΑΘΗΝΑΣ_   ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
 • ΠΕ  Β  ΑΘΗΝΑΣ_ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
 • ΠΕ Γ ΑΘΗΝΑΣ _ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
 • ΠΕ  Δ  ΑΘΗΝΑΣ_ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
 • ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 2023
 • ΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ_ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
 • ΠΕ  ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων


καλεί


Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν α) σε περιοχή μετάθεσης, β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. , γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(ΕΒΠ)

σε περιοχή μετάθεσης, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από 06/04/2023 έως και 18/04/2023.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_Ψ8ΛΔ46ΜΤΛΗ-ΜΦΠ.pdf

 

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων


Καλεί


α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (οργανικές μονάδες Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες Γενικής Γραμματείας

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή

αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και

Θρησκευμάτων (οργανικές μονάδες Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 να υποβάλουν αίτηση από 06/04/2023 μέχρι και 18/04/2023.

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • Εγκύκλιος ΕΕΠΕΒΠ Αποσπάσεις φορείς Ψ5ΜΟ46ΜΤΛΗ-ΜΔ4 (4).pdf
 • ΑΙΤΗΣΗ (φορείς )