Χρήστης 1

Χρήστης 1

Ανάρτηση Τελικών Πινάκων Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων μετά την εξέταση των ενστάσεων, για την υπ. αριθ. 112 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./11-7-2022 (όπως ανακοινοποιήθηκε στις 12/7/2022) «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα»

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
 • ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανάρτηση Πινάκων Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 112 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./11-7-2022 (όπως ανακοινοποιήθηκε στις 12/7/2022) «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα»»

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

                

                                 

 

Συμμετοχή της ΠΔΕ Αττικής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA220 «In&InEducation»

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ KA220, με τίτλο : «Inclusive education with an intersectional approach, for the school success of girls and boys of migrant origin» και με ακρωνύμιο “In&InEducation” (KA220-SCH-000027661).

Συντονιστής του Προγράμματος είναι o οργανισμός INTERED από την Ισπανία και στην ευρωπαϊκή σύμπραξη λαμβάνουν μέρος, εκτός από την Π.Δ.Ε. Αττικής, οι ακόλουθοι φορείς:

 • CESIE (Ιταλία),
 • KmOp-Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Ελλάδα),
 • UAB - UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (Ισπανία), και
 • emiGRA -Education, Migrations, Childhood/Youth, Gender, within Anthropological Research in the wider context of the Social Sciences (Ισπανία).

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες (01/02/2022 – 31/01/2024).

Βασικός σκοπός του Προγράμματος “In&InEducation” είναι να προωθήσει πληρέστερες πρακτικές συμπερίληψης, που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής  μαθητών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο στα σχολεία των μεσογειακών ευρωπαϊκών χωρών (Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα). Ταυτόχρονα, φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες προσφύγων/μεταναστών μαθητών και μαθητριών, να συντελέσει στη σχολική επιτυχία και την ενεργητική ένταξή τους σε μια ευρύτερη κοινότητα ίσων δικαιωμάτων.

Η εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του έργου (kick off meeting) πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2022. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν οι κύριοι στόχοι του προγράμματος, τα αναμενόμενα υλικά και άυλα πνευματικά προϊόντα, τα οποία θα παραχθούν, η διασφάλιση της ποιότητας του έργου, καθώς και οι τρόποι διάδοσης των αποτελεσμάτων του. Πιο συγκεκριμένα:

Οι εταίροι θα επιχειρήσουν καταρχάς να γνωρίσουν τις πραγματικές ανάγκες των προσφύγων/μεταναστών μαθητών και μαθητριών στις χώρες-εταίρους, να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των προσωπικών εμπειριών τους, καθώς  και διακρίσεις που ενδέχεται να βιώνουν. Επιπλέον, θα συλλέξουν μελέτες περίπτωσης, οι οποίες εστιάζονται σε ενθαρρυντικές πρακτικές συμπερίληψης όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στην καθημερινή ζωή, από τις εξής πόλεις: Μαδρίτη και Βαρκελώνη (Ισπανία), Παλέρμο (Ιταλία) και Αθήνα (Ελλάδα). Στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, συνομολόγησαν να αξιοποιήσουν ένα σύγχρονο εργαλείο έρευνας: τη «διατομεακή προσέγγιση» (intersectional approach). Η διατομεακή προσέγγιση λαμβάνει υπόψη το ιστορικό, πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο και αναγνωρίζει τη μοναδική εμπειρία του ατόμου με βάση τη διασταύρωση (intersection) πολλαπλών παραγόντων (π.χ. εθνοτική καταγωγή, ηλικία, φύλο). Το πλεονέκτημα της εν λόγω μεθόδου είναι η πολυπρισματικότητα και η οπτική της ολότητας, καθώς η επιστημονική ανάλυση των διακρίσεων δεν περιορίζεται μόνο στο σχολείο, αλλά διευρύνεται και σε άλλους τομείς της καθημερινής δραστηριότητας παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο καθώς και των οικογενειών τους.

Το ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ “In&InEducation” εξελίσσεται με επιτυχία. Τα μέλη της μεσογειακής συνεργασίας αναμένεται μεταξύ άλλων να συνεκπονήσουν:

 • Επιμορφωτικές δράσεις: με αξιοποίηση ενός αλληλεπιδραστικού εργαλείου, για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη συμπερίληψη μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό/ μεταναστευτικό υπόβαθρο, με πυξίδα τη διατομεακή προσέγγιση.
 • Οπτικοακουστικό υλικό (video): ενδεικτικά αναφέρονται οι συνεντεύξεις με πρόσφυγες και μετανάστες, άνδρες και γυναίκες, πάνω σε κρίσιμα συμβάντα της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής, τα οποία μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “In&InEducation” υλοποιείται από φορείς, που προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία, με κοινό σκοπό την προώθηση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο. Κοινό όραμα των εταίρων αποτελεί ένα συμπεριληπτικό σχολείο για όλα τα παιδιά σε μια συμπεριληπτική κοινωνία, που πασχίζει για την αποδοχή της διαφορετικότητας και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα
Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά
κλάδο και ειδικότητα.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_12_7_22
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_κενά

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενή θέση Προϊσταμένου και μελών Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνη Τρίτση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Π.Ο. ΚΕΠΕΑ ΤΡΙΤΣΗΣ

Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022 11:05

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2022

ΑΘΗΝΑ, 5/7/2022

 

 

Δελτίο  Τύπου

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής προκηρύσσει 32 θέσεις εποχικού προσωπικού (14 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 18 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων) σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 με αριθμ πρωτ. 10044/21-06-2022, για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων), που εδρεύουν στον Ν. Αττικής.

 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 έως και την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022.

 Συγκεκριμένα, οι δημοσιεύσεις θα γίνουν  στις εφημερίδες «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της υπηρεσίας μας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αν. Τσόχα 15-17, 11521 Αμπελόκηποι. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :Ε-Υπηρεσίες->Χρήσιμα Έντυπα Κατηγορία: "Έντυπα Οδηγών Συνοδών ΙΔΟΧ"

Καλούμε


Τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Νομικών - Πολιτικών Επιστημών), που έχουν
τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ – Τμήμα Νομικό), οι οποίοι/οποίες
επιθυμούν να αποσπαστούν από 01-09-2022 έως και 31-08-2025 στο Γραφείο Νομικής
Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, να υποβάλουν σχετική
αίτηση απόσπασης, από 29-06-2022 μέχρι και 29-07-2022 (αποκλειστική προθεσμία).
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά είτε στην έδρα
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αττικής (Τσόχα 15-17, Αμπελόκηποι, Αθήνα) είτε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή είναι προσωρινά τοποθετημένοι/ες ή υπηρετούν
με απόσπαση.
Η παραπάνω αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
β) απλό και ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του πτυχίου Νομικής και γ) δικαιολογητικά τα
οποία πιστοποιούν τα προσόντα που αναφέρουν οι ενδιαφερόμενοι στα βιογραφικά τους.
Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την
Υπηρεσία μας. Επίσης, στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία
του/της ενδιαφερόμενου/ης τόσο τα ατομικά (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση
κατοικίας στοιχεία επικοινωνίας), όσο και τα υπηρεσιακά (αριθμός μητρώου, οργανική
θέση, θέση υπηρέτησης, έτη υπηρεσίας).
Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν, με βάση τα οριζόμενα στο
άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης. Ψευδής δήλωση
συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παρ. 6 του άρθρου 22 του παραπάνω
νόμου, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του Ν. 2479/1997.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην κάλυψη τεσσάρων (4) κενών θέσεων,
εκπαιδευτικών στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι:
- διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα
σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80 τ. Α΄).
- είναι στελέχη της εκπαίδευσης
- υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις,
- υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.
Οι Διευθύνσεις Δ.Ε., στις οποίες θα υποβληθούν αιτήσεις απόσπασης, παρακαλούνται να
διαβιβάσουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την λήξη της
προθεσμίας υποβολής τους σχετικούς φακέλους στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης Αττικής (Τσόχα 15-17, Αμπελόκηποι, Αθήνα). Την επόμενη ημέρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων οι οικείοι Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να
ενημερώσουν σχετικά την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
Παρακαλούμε να αναρτήσετε την παρούσα πρόσκληση στην ιστοσελίδα των υπηρεσιών
σας και να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 αρμοδιότητάς σας, οι οποίοι
κατέχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ – Τμήμα Νομικό).

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Δρ. Γεώργιος Κόσυβας

Συνημμένα: Πρόσκληση

ΑΘΗΝΑ 2-6-2022

 

Η ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΑ ΤΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΤΙΣ ΣΜΕΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ.

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΕΠ_ΕΒΠ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑ 31-5-2022

 

Η ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΑ ΤΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ κλ. ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΣΤΑ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ΤΩΝ ΣΔΕΥ

ΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ

ΣΤΙΣ 30-6-2022 

(ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ κ.κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΤΩΝ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΕΠ ΣΔΕΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΣΕΕΠ

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

 

Τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν οκταετή (8) διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση  και σωρευτικώς α) τα τυπικά προσόντα κατά κλάδο εκπαίδευσης και β)  τα πρόσθετα προσόντα,

i) της συστηματικής επιμόρφωσης σε θέματα εκπαίδευσης πρώην εξαρτημένων ατόμων και στην προβληματική της εξάρτησης και στις αρχές της κοινωνικής επανένταξης πρώην εξαρτημένων ατόμων (δεν μοριοδοτούνται ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια κ.λπ.) και ii) της διδακτικής εμπειρίας στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 18 ΑΝΩ ή στην εκπαίδευση πρώην εξαρτημένων ατόμων (στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013),

 και ανήκουν στην κατηγορία  I) μονίμων εκπαιδευτικών που επιθυμούν τριετή απόσπαση,

Ή σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες,

II):

 1. i) μονίμων εκπαιδευτικών ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και μέχρι τη συμπλήρωση του ωραρίου αυτού,
 2. ii) μονίμων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να παρέχουν υπερωριακή απασχόληση και

iii) υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας, των υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’αριθ. 2ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του ΑΣΕΠ και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.)

ΙΙΙ) ή να επιλεγούν για τη θέση του Υπεύθυνου των τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του ΨΝΑ, για τρία σχολικά έτη (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025), αν είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τριετή απόσπαση ή για ένα σχολικό έτος (2022-2023) αν ανήκουν σε μία από τις υπό ΙΙ. i, ii, iiiα κατηγορίες εφόσον έχουν επιπλέον οκταετή (8) διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση.

οι οποίοι  ενδιαφέρονται να  ασκήσουν καθήκοντα Υπευθύνου/ης στα τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο χώρο της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω του Ψ.Ν.Α., ήτοι να ασχολούνται με  α) το συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου, β) την παρακολούθηση και τον προγραμματισμό της διδακτικής ύλης και εφαρμογής της σύμφωνα με τις ανάγκες ενηλίκων μαθητών, γ) την κατανομή μαθημάτων στην ομάδα εκπαιδευτικών, δ) τη συνεργασία με τις σχολικές μονάδες στις οποίες οι μαθητές κατατάσσονται ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες ή εγγράφονται για την παρακολούθηση ενός σχολικού έτους και στ) την τήρηση αρχείου για τις παρουσίες των μαθητών και του ωραρίου των εκπαιδευτικών,

να  υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)  από την Δευτέρα 30 Μαΐου έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 (αποκλειστική προθεσμία) και ώρα 15:00, συμπληρωμένη  και υπογεγραμμένη  τη αίτηση που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Ι, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, τους τίτλους σπουδών των υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένου του πτυχίου τους που αποτελεί προσόν διορισμού και από όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των λοιπών τους προσόντων δικαιολογητικά.  Προς απόδειξη της προϋπηρεσίας απαιτείται η κατάθεση  επικαιροποιημένου Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (για τους μονίμους εκπαιδευτικούς) ή πρόσφατων βεβαιώσεων από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (για αναπληρωτές ή ωρομισθίους).

Τα κριτήρια επιλογής για τον υπεύθυνο του Τμήματος, είναι τα προβλεπόμενα στην παρ. 2  του άρθρου 6 της με αριθμ. 176667/ΓΔ4/2016 Υ.Α. του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 181896/ΓΔ4/2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 3812 Β/2017), τα οποία αποτυπώνονται στο Παράρτημα ΙΙ. Υπενθυμίζεται, ότι ο Υπεύθυνος τμήματος δύναται να ασκεί εκπαιδευτικά καθήκοντα.

 

Για τους τίτλους Γλωσσομάθειας και τον τρόπο απόδειξης οράτε Παράρτημα ΙV και για τη γνώση χειρισμού Η/Υ απαιτείται Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ του ΥΠΠΕΘ σύμφωνα με το  Παράρτημα V της Προκήρυξης.

      Επισημαίνεται ότι τα Τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α. μπορεί να στελεχώνονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) από μόνιμους εκπαιδευτικούς με τριετή απόσπαση, β) από μονίμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωση του ωραρίου αυτού, γ) από μόνιμους εκπαιδευτικούς που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση και δ) από αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς. Διευκρινίζεται  ότι α) Η τριετής απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη των τριών (3) ετών για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία ή με αίτηση του εκπαιδευτικού, β) Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής διατίθενται οι μόνιμοι και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου που επιλέγονται για να διδάξουν προς συμπλήρωση ωραρίου. γ) Η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης στους μόνιμους εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για να διδάξουν στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίων με τα υπό (β) πρόσθετα προσόντα τα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 18 ΑΝΩ στελεχώνονται «επικουρικώς» από υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της με αριθμ. 176667/ΓΔ4/2016 Υ.Α. του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 3412 Β/2016), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 181896/ΓΔ4/2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 3812 Β/2017), τα οποία αποτυπώνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

 

        Η πενταμελής επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Ν. 4368/2016, θα διενεργήσει τη συνέντευξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών, θα επιλέξει το εκπαιδευτικό προσωπικό, θα συντάξει το σχετικό πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων και αιτιολογημένη για την επιλογή κρίση. Εν συνεχεία, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής θα κυρώσει το σχετικό αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων.

Επισημαίνεται στους υποψηφίους:

      - Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.).

      -Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα, θα πρέπει να έχουν μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο και να συνυποβάλλονται μαζί με τη μετάφραση (οράτε σχετικά Παράρτημα IΙΙ).

- Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.  Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά πρέπει να είναι αριθμημένα.

- Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά α) συμπληρωματικά δικαιολογητικά και β) οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση.

- Οι ανακοινώσεις που αφορούν  κάθε στάδιο της παρούσας διαδικασίας (π.χ. γνωστοποίηση πινάκων, χρονοδιάγραμμα συνεντεύξεων κ.λπ) θα γίνεται αποκλειστικώς μέσω της ιστοσελίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Συνεπώς οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα pdeattikis.gr.

 

 

                                                        

                                                                     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

                                                                                 Δρ. Γεώργιος Κόσυβας

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 18 ΑΝΩ 2022