Τρίτη, 07 Μαρτίου 2023 14:26

Ανάρτηση Αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 194/Δ.Ε.Π.Π.Σ./8-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ)

Γράφτηκε από τον
«Ανάρτηση Αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 194/Δ.Ε.Π.Π.Σ./8-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ
 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ /ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

 

όπως ανακοινοποιήθηκε στις 14-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ, τροποποιήθηκε στις 28-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0) και ισχύει

 

Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα συνεντεύξεων σε επόμενη ανακοίνωση.

 

 

Διαβάστηκε 661 φορές