Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2023 10:06

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων Διευθυντών / ντριών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

Γράφτηκε από τον

Οι υποψήφιοι /ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα, σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στις ιστοσελίδες του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής της υποβολής αιτήσεων.

Διαβάστηκε 62 φορές