Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 12:37

Ανάρτηση Πινάκων Δεκτών και Μη Δεκτών υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής κατά το σχολικό έτος2023-2024 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 51 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./30-6-2023

Γράφτηκε από τον

Ανάρτηση Πινάκων Δεκτών και Μη Δεκτών υποψηφίων  για  την πλήρωση  κενών θέσεων   θητείας   στα  Πρότυπα   Σχολεία   (Π.Σ.)  και  τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής κατά το  σχολικό

έτος2023-2024 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 51 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./30-6-2023 Προκήρυξη (2η ανακοινοποίηση 5-7-2023, ΑΔΑ: ΕΨ3Ψ46ΜΤΛΗ-5ΑΨ)

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους η πλατφόρμα για την υποβολή των ενστάσεων θα παραμείνει κλειστή για τους υποψηφίους μέχρι την Τετάρτη 12 Ιουλίου και ώρα 13:00.  Ενστάσεις

μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη  12 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00 έως την Παρασκευή  14 Ιουλίου και ώρα 23:59.

Όσοι έχουν ήδη έχουν υποβάλλει ένσταση δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια. Η αρχική τους ένσταση διατηρείται στο σύστημα. Το παρόν μήνυμα έχει αναρτηθεί και στην

πλατφόρμα https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia

 

 

 

ΣΥΝΗΜΕΝΝΑ:

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ_ΠΣ_και_ΠΕΙΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ_ΠΣ_και_ΠΕΙΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ
Διαβάστηκε 431 φορές