Τρίτη, 18 Ιουλίου 2023 19:35

Ανάρτηση Τελικών Πινάκων Δεκτών και Μη Δεκτών υποψηφίων μετά τις ενστάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής κατά το σχολικό έτος 2023-2024

Γράφτηκε από τον
Ανάρτηση Τελικών Πινάκων Δεκτών και Μη Δεκτών υποψηφίων  μετά τις ενστάσεις για  την πλήρωση  κενών θέσεων   θητείας   στα  Πρότυπα   Σχολεία   (Π.Σ.)  και  τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής κατά το  
σχολικό έτος2023-2024 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 51 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./30-6-2023 Προκήρυξη (2η ανακοινοποίηση 5-7-2023, ΑΔΑ: ΕΨ3Ψ46ΜΤΛΗ-5ΑΨ)
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
  • ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
  • ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Διαβάστηκε 409 φορές