Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023

Ανάρτηση Πινάκων Δεκτών και Μη Δεκτών υποψηφίων  για  την πλήρωση  κενών θέσεων   θητείας   στα  Πρότυπα   Σχολεία   (Π.Σ.)  και  τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής κατά το  σχολικό

έτος2023-2024 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 51 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./30-6-2023 Προκήρυξη (2η ανακοινοποίηση 5-7-2023, ΑΔΑ: ΕΨ3Ψ46ΜΤΛΗ-5ΑΨ)

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους η πλατφόρμα για την υποβολή των ενστάσεων θα παραμείνει κλειστή για τους υποψηφίους μέχρι την Τετάρτη 12 Ιουλίου και ώρα 13:00.  Ενστάσεις

μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη  12 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00 έως την Παρασκευή  14 Ιουλίου και ώρα 23:59.

Όσοι έχουν ήδη έχουν υποβάλλει ένσταση δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια. Η αρχική τους ένσταση διατηρείται στο σύστημα. Το παρόν μήνυμα έχει αναρτηθεί και στην

πλατφόρμα https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia

 

 

 

ΣΥΝΗΜΕΝΝΑ:

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ_ΠΣ_και_ΠΕΙΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ_ΠΣ_και_ΠΕΙΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Δ.Δ.Ε.  ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ

ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Κατηγορία ΜΑΘΗΤΕΙΑ