Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 11:56

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γράφτηκε από τον

Πληροφορίες :    Ι. Ρέππα-Ι. Τσουρής

Τηλέφωνο     :    210-6464567

                                                         

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των Γραφείων της ΠΔΕ Αττικής για εμβαδό συνολικού χώρου 513 m2 (445m2 κύριοι χώροι και 68 m2 αποθήκη).

H Πρόσκληση απευθύνεται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 20 του Ν. 4412/2016)  

Αναθέτουσα Αρχή:

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής,  Αν. Τσόχα 15-17, ΤΚ 115 21 Αμπελόκηποι-Αθήνα ΤΗΛ. 210 6464567,  FAX: 210 6450609

                                                 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΛΕ

2420204001

 «Έξοδα Υπηρεσιών Καθαριότητας»

CPV :

90911200-8

Κριτήριο Ανάθεσης:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

6.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

29/01/2020 και ώρα 15:00

 

 

  1. Αντικείμενο και προϋπολογισμός

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών (από 01/03/2020 έως 31/12/2020). Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά και μειοδότης αναδεικνύεται ο ανάδοχος που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Οι προδιαγραφές των εργασιών περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3Β της παρούσης (Περιγραφή υπηρεσιών αναδόχου).

 

 

  1. Υποβολή Προσφορών

Προσφορά μπορούν να υποβάλουν μόνο οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης. Από την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται η εκ μέρους του προσφέροντος, πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και κατάστασης των χώρων της υπηρεσίας. Επιθεώρηση των χώρων, μέχρι και μία (1) μέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είναι δυνατή κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία.

 

    

  1. Αξιολόγηση προσφορών-Ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

 

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει φορολογική - ασφαλιστική ενημερότητα, απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και ένορκη βεβαίωση, ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας (υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας). Στη συνέχεια ακολουθεί η κατακύρωση του αναδόχου μέσω της υπογραφής της απόφασης απευθείας ανάθεσης. Τέλος, ο ανάδοχος, εφόσον η αξία της υπηρεσίας που του ανατίθεται χωρίς  ΦΠΑ ξεπερνά τις 2.500,00 €, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την ΠΔΕ Αττικής.

 

Β. Περιγραφή υπηρεσιών αναδόχου

 

Εμβαδόν

(m2)

Περιγραφή υπηρεσιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

445

Καθαρισμός  Τουαλετών/ πέντε φορές την εβδομάδα (6 τουαλέτες)

·  Καθαρισμός- Απολύμανση τουαλετών

·  Καθαρισμός πλακιδίων τοίχου

·  Καθαρισμός καθρεπτών, νιπτήρων και αφαίρεση αλάτων νερού

·  Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σακουλών σε αυτά

·  Αλλαγή χαρτιού υγείας και σαπουνιού χεριών

·  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου

Καθαρισμός  Γραφείων/ πέντε φορές την εβδομάδα (13 χώροι γραφείων και 1 αίθουσα συνεδριάσεων)

·  Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σακουλών σε αυτά

·  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου

·  Ξεσκόνισμα και καθαρισμός επίπλων, γραφείων και συσκευών

Καθαρισμός Κουζίνας /πέντε φορές την εβδομάδα:

·  Καθαρισμός νεροχύτη-πάγκου κουζίνας

·  Εξωτερικός καθαρισμός Ψυγείου-Ντουλαπιών

·  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου

·  Άδειασμα καλαθιού αχρήστων και τοποθέτηση καθαρής πλαστικής σακούλας

Καθαρισμός Εισόδου & Διαδρόμων/ πέντε φορές την εβδομάδα:

·  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου

·  Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σακουλών σε αυτά

Καθαρισμός μία φορά την Εβδομάδα:

·  Άδειασμα Κάδων Ανακύκλωσης Χαρτιού

 

Καθαρισμός μία φορά το Τρίμηνο:

·  Καθαρισμός Πορτών των Γραφείων

·  Καθαρισμός βεραντών- Σφουγγάρισμα

·  Καθαρισμός παραθύρων/υαλοπινάκων (εσωτερικά, εξωτερικά, περσίδες κ.τ.λ.)

·  Πλύσιμο όλων των κάδων απορριμμάτων   

68

Καθαρισμός μία φορά το Εξάμηνο:

·  Καθαρισμός αποθήκης

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία να αποστείλουν έγγραφη οικονομική προσφορά στο e-mail της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής έως και την 29/01/2020 και ώρα 15:00μμ.

                                                                                                                      

  

                                                                                                                          Ο Περιφερειακός Διευθυντής

                                                                                                                                 Εκπαίδευσης Αττικής

 

 

                                                                                                                                   Δρ. Γεώργιος Κόσυβας

Διαβάστηκε 667 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 12:53