ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (2)

Περιέχει ανακοινώσεις σχετικά με τα διάφορα Συμβούλια (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΕ, ΠΥΣΕΕΠ, ΠΥΣΔΙΠ, ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ι) Π/θμιας Εκπ/σης (ΑΠΥΣΠΕ) & ιι) Δ/θμιας Εκπ/σης (ΑΠΥΣΔΕ) Αττικής 

Συνημμένα

  • Πρόσκληση για ΑΠΥΣΠΕ Αττικής
  • Πρόσκληση για ΑΠΥΣΔΕ Αττικής

Πρόσκληση για τον ορισμό μελών Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ι) Π/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) & ιι) Δ/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΔΕ) Αττικής 

Συνημμένα

  • Πρόσκληση για ΠΥΣΠΕ Αττικής
  • Πρόσκληση για ΠΥΣΔΕ Αττικής