ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (12)

Περιέχει ανακοινώσεις σχετικά με τα διάφορα Συμβούλια (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΕ, ΠΥΣΕΕΠ, ΠΥΣΔΙΠ, ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ)

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε που διενεργήθηκαν το Σάββατο 5/11/2022.

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών για το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε που διενεργήθηκαν το Σάββατο 5/11/2022.

Από την ΠΔΕ Αττικής αναρτώνται οι Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Συντονιστών Εκπαίδευσης ως επιπλέον μελών Ι) των ΠΥΣΠΕ και ΙΙ) των ΠΥΣΔΕ Αττικής

 

Συνημμένα:

 • Πρόσκληση για ΣΕΕ Αθμιας
 • Πρόσκληση για ΣΕΕ Βθμιας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό:

 1. Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΔΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΔΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΔΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΥΣΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ)
 2. Επιπλέον μελών των ανωτέρω Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ως Συμβουλίων Επιλογής

 

Συνημμένα: 

 • Πρόσκληση
 • Αίτηση Μέλους ΠΥΣΔΕ
 • Αίτηση Επιπλέον Μέλους ΠΥΣΔΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό:

 1. Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΠΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΠΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΥΣΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ)
 2. Επιπλέον μελών των ανωτέρω Π.Υ.Σ.Π.Ε. ως Συμβουλίων Επιλογής

 

Συνημμένα: 

 • Πρόσκληση
 • Αίτηση Μέλους ΠΥΣΠΕ
 • Αίτηση Επιπλέον Μέλους ΠΥΣΠΕ

Από την ΠΔΕ Αττικής αναρτώνται οι Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών Ι) του ΑΠΥΣΠΕ  και ΙΙ) του ΑΠΥΣΔΕ Αττικής

 

Συνημμένα

 • Πρόσκληση για Διευθυντές Εκπαίδευσης Αθμιας
 • Πρόσκληση για ΣΕΕ Αθμιας
 • Πρόσκληση για Διευθυντές Εκπαίδευσης Βθμιας
 • Πρόσκληση για ΣΕΕ Βθμιας