Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+μετίτλο Qualification for Minor Migrants Education and Learning Open access – On line Teacher-training (QuaMMELOT) (Προσόντα για την Εκπαίδευση των Ανηλίκων Μεταναστών και Ανοιχτή πρόσβαση σε επιμορφώσεις για Εκπαιδευτικούς). Ρόλο συντονιστή του Προγράμματος έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας (UNIFI) και συμμετέχουν εκτός από την ΠΔΕ Αττικής, το Ufficio Scolastico Regionale (USR) της Τοσκάνης, η Provincia di Livorno Sviluppo, το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης (USE) και το Videncenter for Integration από τη Δανία. Η διάρκεια του είναι 32 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2020.