Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής

Π.Υ.Σ.Ε

Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής.


Α. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Δασκάλων (ΠΕ70), αποτελείται από:


1. Κόσυβα Γεώργιο, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Νίκα Λεωνίδα, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.
2. Γώγου Λέλα, μέλος Δ.Ε.Π. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Πετράκη Γεωργία, μέλος Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου.
3. Κουνενού Καλλιόπη, μέλος Δ.Ε.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως μέλος με αναπληρώτριά της την Παπαγεωργίου Ευσταθία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
4. Κέντρο Γεώργιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας ως μέλος με αναπληρωτή του τον Παπαγεωργίου Αναστάσιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
5. Μαντζαβράκου Ανθή, Διευθύντρια του 4ου Δ.Σ. Νέας Σμύρνης, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Μεϊντάση Αθανασία, Διευθύντρια του 1ου Ειδικού Δ.Σ. Περιστερίου
6. Πατέλη Βιολέτα, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Πολυχρονιάδη Δημήτριο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.
7. Μπαρμπέρη Ευθύμιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σακαρετσάνο Λάμπρο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Β. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των κλάδων Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μουσουλμανικής Θρησκείας, αποτελείται από:


1. Κόσυβα Γεώργιο, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Νίκα Λεωνίδα, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
2. Γώγου Λέλα, μέλος Δ.Ε.Π. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Πετράκη Γεωργία, μέλος Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου
3. Κουνενού Καλλιόπη, μέλος Δ.Ε.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως μέλος με αναπληρώτριά της την Παπαγεωργίου Ευσταθία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
4. Βαρελά Αριστοτέλη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Βαμβακερό Ξενοφώντα, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
5. Μαυροματάκη Δέσποινα, Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Ζωγράφου, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Πεβερέτου Αφροδίτη, Διευθύντρια του 15ου ΓΕΛ Αθηνών.
6. Σκανδάλη Αικατερίνη, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Μόνιο Αλέξανδρο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.
7. Πύρζα Θεοφανή, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Σκλαβενίτη Ευστάθιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Γ. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ 86 και ΠΕ91), των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία και των Προϊσταμένων Κ.Ε.Α., αποτελείται από:


1. Κόσυβα Γεώργιο, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Νίκα Λεωνίδα, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
2. Γώγου Λέλα, μέλος Δ.Ε.Π. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Πετράκη Γεωργία, μέλος Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου
3. Κουνενού Καλλιόπη, μέλος Δ.Ε.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως μέλος με αναπληρώτριά της την Παπαγεωργίου Ευσταθία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
4. Κέντρο Γεώργιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας ως μέλος με αναπληρωτή του τον Παπαγεωργίου Αναστάσιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
5. Βαρελά Αριστοτέλη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Βαμβακερό Ξενοφώντα, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
6. Μαντζαβράκου Ανθή, Διευθύντρια του 4ου Δ.Σ. Νέας Σμύρνης, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Μεϊντάση Αθανασία, Διευθύντρια του 1ου Ειδικού Δ.Σ. Περιστερίου.
7. Μαυροματάκη Δέσποινα, Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Ζωγράφου, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Πεβερέτου Αφροδίτη, Διευθύντρια του 15ου ΓΕΛ Αθηνών.
8. Πατέλη Βιολέτα, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Πολυχρονιάδη Δημήτριο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
9. Μπαρμπέρη Ευθύμιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σακαρετσάνο Λάμπρο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.
10. Σκανδάλη Αικατερίνη, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Μόνιο Αλέξανδρο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.
11. Πύρζα Θεοφανή, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Σκλαβενίτη Ευστάθιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Δ. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση και των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., αποτελείται από:


1. Κόσυβα Γεώργιο, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Νίκα Λεωνίδα, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
2. Γώγου Λέλα, μέλος Δ.Ε.Π. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Πετράκη Γεωργία, μέλος Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου
3. Κουνενού Καλλιόπη, μέλος Δ.Ε.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως μέλος με αναπληρώτριά της την Παπαγεωργίου Ευσταθία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
4. Κέντρο Γεώργιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας ως μέλος με αναπληρωτή της τον Παπαγεωργίου Αναστάσιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
5. Βαρελά Αριστοτέλη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Βαμβακερό Ξενοφώντα, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
6. Μαντζαβράκου Ανθή, Διευθύντρια του 4ου Δ.Σ. Νέας Σμύρνης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Μεϊντάση Αθανασία, Διευθύντρια του 1ου Ειδικού Δ.Σ. Περιστερίου.
7. Μαυροματάκη Δέσποινα, Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Ζωγράφου, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Πεβερέτου Αφροδίτη, Διευθύντρια του 15ου ΓΕΛ Αθηνών
8. Πατέλη Βιολέτα, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Πολυχρονιάδη Δημήτριο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
9. Μπαρμπέρη Ευθύμιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σακαρετσάνο Λάμπρο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.
10. Σκανδάλη Αικατερίνη, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Μόνιο Αλέξανδρο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.
11. Πύρζα Θεοφανή, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Σκλαβενίτη Ευστάθιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.
12. Αρβανίτη Δημήτριο, αιρετό εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π., ως μέλος με αναπληρώτριά του την Τραγάκη Ευγενία, αιρετή εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π.
13. Μαργαρίτη Μαρία, αιρετή εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π., ως μέλος με αναπληρώτριά της την Γεωργακάκου Σοφία, αιρετή εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π.

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την Γκιβίση Ασημίνα, αποσπασμένη εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής με αναπληρώτριά της την Σταυροπούλου Ελένη, αποσπασμένη εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής.
Σε περίπτωση που ο πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ 2 τακτικό μέλος του Συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Attachments:
Download this file (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2019_6ΩΤ04653ΠΣ-0ΧΑ.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ[ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ]514 kB