Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ανήκει η Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.).

Πρόκειται για μια επιτροπή της οποίας το διεπιστημονικό προσωπικό που αποτελούν τα μέλη της εξετάζει σε τακτικές συνεδριάσεις, αιτήματα ενστάσεων των γονέων σε ότι αφορά αξιολογήσεις μαθητών από όλα τα ΚΕΔΑΣΥ του νομού Αττικής για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στα παρακάτω συνημμένα μπορείτε να κάνετε λήψη των παρακάτω εντύπων, για την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματός σας:

 

 

 

Πληροφορίες:

Γραμματειακή Υποστήριξη Ε.Δ.Ε.Α – ΠΔΕ Αττικής

τηλ.: 2144068427, 2144068429, 2144068430