Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Η ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ αναρτά υπόδειγμα του ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ και παρακαλείσθε να κατεβάσετε το συνημμένο αρχείο και αφού το συμπληρώσετε να το υποβάλετε στο ΚΕΣΥ πρόσληψής σας την  ημέρα κατά την οποία θα αναλάβετε υπηρεσία.

Παρακαλούμε για την επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής στην ορθότητα των στοιχείων που θα συμπληρώσετε, καθώς αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αναγγελίας πρόσληψής σας στο ΕΡΓΑΝΗ, επισημαίνουμε δε ότι δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων διόρθωση των στοιχείων που υποβάλλονται στο ΕΡΓΑΝΗ!!!