Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 06 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνημμένα

Απόφαση Κύρωσης Συμπληρωματικού Πίνακα

Κατηγορία ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ