Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα
Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά
κλάδο και ειδικότητα.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_12_7_22
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_κενά