Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022

Ανάρτηση Πινάκων Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 112 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./11-7-2022 (όπως ανακοινοποιήθηκε στις 12/7/2022) «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα»»

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

                

                                 

 

Συμμετοχή της ΠΔΕ Αττικής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA220 «In&InEducation»

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ KA220, με τίτλο : «Inclusive education with an intersectional approach, for the school success of girls and boys of migrant origin» και με ακρωνύμιο “In&InEducation” (KA220-SCH-000027661).

Συντονιστής του Προγράμματος είναι o οργανισμός INTERED από την Ισπανία και στην ευρωπαϊκή σύμπραξη λαμβάνουν μέρος, εκτός από την Π.Δ.Ε. Αττικής, οι ακόλουθοι φορείς:

  • CESIE (Ιταλία),
  • KmOp-Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Ελλάδα),
  • UAB - UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (Ισπανία), και
  • emiGRA -Education, Migrations, Childhood/Youth, Gender, within Anthropological Research in the wider context of the Social Sciences (Ισπανία).

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες (01/02/2022 – 31/01/2024).

Βασικός σκοπός του Προγράμματος “In&InEducation” είναι να προωθήσει πληρέστερες πρακτικές συμπερίληψης, που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής  μαθητών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο στα σχολεία των μεσογειακών ευρωπαϊκών χωρών (Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα). Ταυτόχρονα, φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες προσφύγων/μεταναστών μαθητών και μαθητριών, να συντελέσει στη σχολική επιτυχία και την ενεργητική ένταξή τους σε μια ευρύτερη κοινότητα ίσων δικαιωμάτων.

Η εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του έργου (kick off meeting) πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2022. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν οι κύριοι στόχοι του προγράμματος, τα αναμενόμενα υλικά και άυλα πνευματικά προϊόντα, τα οποία θα παραχθούν, η διασφάλιση της ποιότητας του έργου, καθώς και οι τρόποι διάδοσης των αποτελεσμάτων του. Πιο συγκεκριμένα:

Οι εταίροι θα επιχειρήσουν καταρχάς να γνωρίσουν τις πραγματικές ανάγκες των προσφύγων/μεταναστών μαθητών και μαθητριών στις χώρες-εταίρους, να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των προσωπικών εμπειριών τους, καθώς  και διακρίσεις που ενδέχεται να βιώνουν. Επιπλέον, θα συλλέξουν μελέτες περίπτωσης, οι οποίες εστιάζονται σε ενθαρρυντικές πρακτικές συμπερίληψης όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στην καθημερινή ζωή, από τις εξής πόλεις: Μαδρίτη και Βαρκελώνη (Ισπανία), Παλέρμο (Ιταλία) και Αθήνα (Ελλάδα). Στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, συνομολόγησαν να αξιοποιήσουν ένα σύγχρονο εργαλείο έρευνας: τη «διατομεακή προσέγγιση» (intersectional approach). Η διατομεακή προσέγγιση λαμβάνει υπόψη το ιστορικό, πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο και αναγνωρίζει τη μοναδική εμπειρία του ατόμου με βάση τη διασταύρωση (intersection) πολλαπλών παραγόντων (π.χ. εθνοτική καταγωγή, ηλικία, φύλο). Το πλεονέκτημα της εν λόγω μεθόδου είναι η πολυπρισματικότητα και η οπτική της ολότητας, καθώς η επιστημονική ανάλυση των διακρίσεων δεν περιορίζεται μόνο στο σχολείο, αλλά διευρύνεται και σε άλλους τομείς της καθημερινής δραστηριότητας παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο καθώς και των οικογενειών τους.

Το ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ “In&InEducation” εξελίσσεται με επιτυχία. Τα μέλη της μεσογειακής συνεργασίας αναμένεται μεταξύ άλλων να συνεκπονήσουν:

  • Επιμορφωτικές δράσεις: με αξιοποίηση ενός αλληλεπιδραστικού εργαλείου, για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη συμπερίληψη μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό/ μεταναστευτικό υπόβαθρο, με πυξίδα τη διατομεακή προσέγγιση.
  • Οπτικοακουστικό υλικό (video): ενδεικτικά αναφέρονται οι συνεντεύξεις με πρόσφυγες και μετανάστες, άνδρες και γυναίκες, πάνω σε κρίσιμα συμβάντα της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής, τα οποία μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “In&InEducation” υλοποιείται από φορείς, που προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία, με κοινό σκοπό την προώθηση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο. Κοινό όραμα των εταίρων αποτελεί ένα συμπεριληπτικό σχολείο για όλα τα παιδιά σε μια συμπεριληπτική κοινωνία, που πασχίζει για την αποδοχή της διαφορετικότητας και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.