Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 141/Δ.Ε.Π.Π.Σ/29-11-2023

(ΑΔΑ:6ΥΛΔ46ΝΚΠΔ-0ΣΔ) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ