Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2023

Ανάρτηση Προσωρινού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων  για  την πλήρωση  κενών θέσεων   θητείας   στα  Πρότυπα   Σχολεία   (Π.Σ.)  και  τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής κατά το
 
σχολικό έτος 2023-2024 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 51 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./30-6-2023 Προκήρυξη (2η ανακοινοποίηση 5-7-2023, ΑΔΑ: ΕΨ3Ψ46ΜΤΛΗ-5ΑΨ)
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
  • ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΣ ΚΑΙ ΠΕΙΣ