Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023

Καλούμε


Τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Νομικών - Πολιτικών Επιστημών), που έχουν

τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ – Τμήμα Νομικό), οι οποίοι/οποίες

επιθυμούν να αποσπαστούν από ημερομηνία ανάληψης έως και 31-08-2026 στο

Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, να υποβάλουν

σχετική αίτηση απόσπασης, από 28-08-2023 μέχρι και 30-09-2023 (αποκλειστική

προθεσμία).

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛ ΠΕ78 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΥ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20