Super User

Super User

Ανακοινώνονται οι τελικούς αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών υποψηφίων επιλογής με θητεία σε ΠΣ και ΠΕΙΣ, όπως κυρώθηκαν με την πράξη 31/13-8-21 της ΔΕΠΠΣ.

 

Συνημμένα:

Κυρωμένος πίνακας ΑΤΤΙΚΗΣ

Κυρωμένοι πίνακες ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

1- Ανάρτηση Τελικού ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακα Υποψηφίων (μετά τις ενστάσεις), σύμφωνα με την υπ. αριθ. 54/ΔΕΠΠΣ/13-7-2021 «Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022»

 

2- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ (δείτε τα συνημμένα αρχεία)

ΠΡΟΣΟΧΗ

«Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας cisco webex.

Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί μέσω email και οι υποψήφιοι παρακαλούνται να εισέρχονται στην πλατφόρμα τουλάχιστον 5 λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα της συνέντευξης».

 

Συνημμένα 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) (pdf)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΠΣ ΚΑΙ ΠΕΙΣ 9/8/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΠΣ ΚΑΙ ΠΕΙΣ 10/8/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΠΣ ΚΑΙ ΠΕΙΣ 11/8/2021

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) (xlsx)

 

Ανάρτηση Προσωρινού ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ Πινάκα Υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 54/ΔΕΠΠΣ/13-7-2021 «Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022»

«Η περίοδος των ενστάσεων επί της μοριοδότησης ξεκινά από την Δευτέρα 2/8/21 έως την Τετάρτη 4/8/21 στις 15:00. Οι ενστάσεις γίνονται επί της μοριοδότησης βάσει των δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί κατά την αίτηση.»

 Συνημμένα 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

2H Ανακοινοποίηση 6/8/21 10:40

Ανακοινοποίηση 1/8/21 13:40

Ανάρτηση ΤΕΛΙΚΩΝ Πινάκων (μετά τις ενστάσεις) Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 54/ΔΕΠΠΣ/13-7-2021 «Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022»

Συνημμένα 

[2H ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ] ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΣ ΚΑΙ ΠΕΙΣ

[2H ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ] ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΣ ΚΑΙ ΠΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών και drums για τους εκτυπωτές και τα πολυμηχανημάτων της ΠΔΕ Αττικής 

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Ανάρτηση Πινάκων Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 54/ΔΕΠΠΣ/13-7-2021 «Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022»

Οι υποψήφιοι μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων έχουν πρόσβαση στην αίτησή τους, όπου μπορούν να δουν αν έγινε δεκτή ή μη δεκτή. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης που αφορά στον χαρακτηρισμό της αίτησής τους ως δεκτή ή μη δεκτή αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων και από την Τετάρτη 28/7/21 το πρωί μέχρι την Παρασκευή 30/7/21, στις 15:00.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΣ ΚΑΙ ΠΕΙΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΣ ΚΑΙ ΠΕΙΣ

Το Διαδικτυακό Σχολείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με επιτυχία κατά το σχολικό έτος 2020-21. Ήταν ένα έκτακτο σχολείο ειδικών συνθηκών με πρωταγωνιστές ευπαθείς ομάδες μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών οι οποίοι, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων, δεν μπορούσαν λόγω της πανδημίας του νέου ιού SARS-CoV-2 να βρίσκονται με φυσική παρουσία στις σχολικές τάξεις. Βασική επιδίωξή μας ήταν η παιδαγωγική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των εκπαιδευομένων, η διασφάλιση του πολύτιμου αγαθού της εκπαίδευσης και κυρίως η προστασία της υγείας.

Στους κόλπους αυτού του σχολείου συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν  διαδικτυακά τμήματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕΛ, Ε.ΠΑΛ., Εσπερινό Γυμνάσιο, Εσπερινό ΓΕΛ, Εσπερινό Ε.ΠΑΛ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ, Ενισχυτική Διδασκαλία), τα οποία παρείχαν σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις προαναφερόμενες μαθητικές ομάδες. Την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας  αυτών των τμημάτων, τη γενική εποπτεία και το συντονισμό  είχε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε Ομάδα Συντονισμού και συνεργασίας στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών για την υλοποίηση αυτού του πρωτόγνωρου και συνεργατικού διοικητικού και παιδαγωγικού εγχειρήματος. Η ψηφιακή πλατφόρμα Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (https://eclass.sch.gr) υποστήριξε τη λειτουργία των Διαδικτυακών Τμημάτων μέσα στο περιβάλλον προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που εξασφάλισε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Επιπρόσθετα, στην πλατφόρμα e-class λειτουργούσε Forum επικοινωνίας και διαλόγου των εκπαιδευτικών, με τη χρήση του οποίου διαμορφώθηκε μια λειτουργική κοινότητα μάθησης. Τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές για θέματα τεχνικής φύσεως υποστήριξαν οι 6 ειδικές Δομές Απομακρυσμένης Βοήθειας (HelpDesk) των ισάριθμων ΠΕΚΕΣ Αττικής, τα οποία ίδρυσε η ΠΔΕ Αττικής.

Η καταγραφή  και επιλογή των μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών  έγινε σε συνεργασία με τις δεκατέσσερις (14) Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας καταρτίστηκε με τη βοήθεια των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 1ου και 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, τα οποία σε συνεργασία με την ΠΔΕ Αττικής οργάνωσαν επιμορφωτικές ημερίδες και παιδαγωγικά εργαστήρια για τους εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλάμβανε : παράδοση μαθημάτων και καταχώριση της ύλης από τους διδάσκοντες, ανάρτηση των εργασιών των μαθητών στην ψηφιακή τάξη, υποχρεωτική παρακολούθηση και ηλεκτρονική καταγραφή των απουσιών. Η ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ολοκληρώθηκε με απόλυτη πληρότητα.

Το Διαδικτυακό μας Σχολείο αγκάλιασε 1096 μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικών μονάδων της Αττικής και άλλων περιοχών της Ελλάδας και δίδαξαν σε όλη τη διάρκεια του περίπου 460 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αναπληρώνονταν λόγω προβλημάτων υγείας  που έχρηζαν ειδικής θεραπείας και νοσηλείας. Κοινή συναισθηματική βάση των ευπαθών ομάδων εκπαιδευτικών και μαθητών ήταν η αμοιβαία κατανόηση και η αγάπη. Χαρακτηριστικά τα λόγια της Ηλέκτρας: «Αυτή τη χρονιά έζησα μια μοναδική σχολική εμπειρία. Στην αρχή τα συναισθήματα μου ήταν παράξενα, γιατί ήμασταν μεταξύ μας όλοι άγνωστοι και οι μαθητές και οι δάσκαλοι. Πολύ γρήγορα όμως έκανα φιλίες με τα παιδιά και γίναμε όλοι μια πολύ ωραία ομάδα. Ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί είχαμε πολύ καλούς δασκάλους σε όλα τα μαθήματα που μας βοήθησαν σε αυτή την δύσκολη χρονιά. Θα ήθελα πραγματικά όλοι μας, δάσκαλοι και μαθητές, να κρατήσουμε επαφή και να μην ξεχάσουμε αυτήν την τάξη».

Στελέχη εκπαίδευσης, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς συνεργάστηκαν εποικοδομητικά και αντιμετώπισαν τις οργανωτικές αδυναμίες. Αναμφισβήτητα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας, η ομόχρονη και ετερόχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν επιβεβλημένη. Οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί αποκόμισαν σημαντικές εμπειρίες ψηφιακής επικοινωνίας και μάθησης στο καινοτόμο Διαδικτυακό Σχολείο της ΠΔΕ Αττικής. Εμείς θαυμάσαμε το πείσμα, τη θέληση  και την αγωνιστικότητά τους.

Με αμοιβαία ενσυναίσθηση αντάλλαξαν ζεστές ευχές για το καλοκαίρι. Προσμένουν   τον Σεπτέμβριο  να επιστρέψουν στη χαρά της σχολικής ζωής και της δια ζώσης διδασκαλίας αποδεικνύοντας σε όλους ότι ενωμένοι και δυνατοί μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Καλούμε

 

Τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Νομικών - Πολιτικών Επιστημών), που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ – Τμήμα Νομικό),

οι οποίοι/οποίες επιθυμούν να αποσπαστούν για την τριετία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της  Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, να υποβάλουν σχετική αίτηση απόσπασης, από 09-07-2021 μέχρι και 20-08-2021 (αποκλειστική προθεσμία).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά είτε στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (Τσόχα 15-17, Αμπελόκηποι, Αθήνα) είτε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή είναι προσωρινά τοποθετημένοι/ες ή υπηρετούν με απόσπαση.

Η παραπάνω αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, β) απλό και ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του πτυχίου Νομικής και γ) δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προσόντα που αναφέρουν οι ενδιαφερόμενοι στα βιογραφικά τους. Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. Επίσης, στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του/της ενδιαφερόμενου/ης τόσο τα ατομικά (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας στοιχεία επικοινωνίας), όσο και τα υπηρεσιακά (αριθμός μητρώου, οργανική θέση, θέση υπηρέτησης, έτη υπηρεσίας).

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παρ. 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του Ν. 2479/1997.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην κάλυψη τεσσάρων (4) κενών  θέσεων, εκπαιδευτικών στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι:

- διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80 τ. Α΄).

- είναι στελέχη της εκπαίδευσης

- υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις,

- υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.

 

Οι Διευθύνσεις Δ.Ε., στις οποίες θα υποβληθούν αιτήσεις απόσπασης, παρακαλούνται να διαβιβάσουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους σχετικούς φακέλους στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής (Τσόχα 15-17, Αμπελόκηποι, Αθήνα). Την επόμενη ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων οι οικείοι Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν σχετικά την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

 

Παρακαλούμε να αναρτήσετε την παρούσα πρόσκληση στην ιστοσελίδα των υπηρεσιών σας και να ενημερώσετε  τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 αρμοδιότητάς σας, οι οποίοι κατέχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ – Τμήμα Νομικό).

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Δρ. Γεώργιος Κόσυβας

 

Συνημμένα: Πρόσκληση

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 10:05

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2021

ΑΘΗΝΑ, 30/08/2021

 

Δελτίο  Τύπου

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής προκηρύσσει 32 θέσεις εποχικού προσωπικού (14 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 18 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων) σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 με αριθμ πρωτ. Φ.41.1/10049/22-06-2021, για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων), που εδρεύουν στον Ν. Αττικής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Συγκεκριμένα, οι δημοσιεύσεις θα γίνουν  στις εφημερίδες «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της υπηρεσίας μας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αν. Τσόχα 15-17, 11521 Αμπελόκηποι. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

 

Συνημμένα:Ε-Υπηρεσίες->Χρήσιμα Έντυπα Κατηγορία: "Έντυπα Οδηγών Συνοδών ΙΔΟΧ"

Ευχές του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής κ. Γεωργίου Κόσυβα προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,

Τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 αρχίζουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι φετινές εξετάσεις μαζί με την ολοκλήρωση της ετήσιας ατομικής εκπαιδευτικής σας προσπάθειάς σε αντίξοες συνθήκες, συνδέονται με την προοπτική συλλογικής υπέρβασης των δυσκολιών της πανδημίας.

Ο θεσμός των Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι ο πλέον αδιάβλητος στη χώρα μας. Ως Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής καλούμαστε να συμβάλλουμε για άλλη μια φορά στην αποτελεσματική και ασφαλή διεξαγωγή τους. Το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρίθηκε στις έκτακτες συνθήκες και προχώρησε στον επανακαθορισμό της εξεταστέας ύλης και έλαβε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις με βάση τις συνετές εισηγήσεις των ειδικών. Το Διαδικτυακό Σχολείο της ΠΔΕ Αττικής εκπλήρωσε επιτυχώς την ετήσια λειτουργία του ολοκληρώνοντας την εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Ακολουθώντας τις κείμενες διατάξεις για την αξιόπιστη,  αδιάβλητη και απρόσκοπτη πραγματοποίηση των εξετάσεων, τηρούμε τα  υγειονομικά μέτρα προστασίας και ασφάλειας. Φέτος, λόγω της υγειονομικής κρίσης ορίστηκαν στην περιοχή ευθύνης μας: 260 Εξεταστικά Κέντρα, 37 Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, 18 Βαθμολογικά Κέντρα και 2 πλήρη κέντρα ειδικών μαθημάτων. Το σύνολο του απαραίτητου προσωπικού στην Αττική είναι σε πλήρη ανάπτυξη και περιμένει να υποδεχθεί τους υποψηφίους.

Αναγνωρίζοντας τις άοκνες και πολύμοχθες προσπάθειες των εμπλεκομένων στις φετινές εξετάσεις θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα Στελέχη της Εκπαίδευσης, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό και κυρίως στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αφού επέδειξαν θαυμάσια προσαρμοστικότητα διδάσκοντας λυσιτελώς στην ομόχρονη και ετερόχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τώρα ως επιτηρητές, βαθμολογητές, εξεταστές, μέλη επιτροπών ή επικουρικό προσωπικό στέκονται πάλι αρωγοί στην προσπάθειά σας. Είναι η πιο υπεύθυνη και ευσυνείδητη υπηρεσία που προσφέρουν σε εσάς, που αποτελείτε την ελπίδα και το μέλλον του τόπου μας.

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και σε λίγες μέρες οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα τερματιστούν και το άγχος θα δώσει τη θέση του σε συναισθήματα ανακούφισης και ευχάριστης αναμονής της ακαδημαϊκής ζωής. Με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις τελειώνει ένας όμορφος κύκλος στη ζωή σας, που έτσι κι αλλιώς θα θυμάστε πάντα. Αρχίζει η περίοδος της ανεξαρτησίας, της προσωπικής ευθύνης και της δημιουργικότητας. Με αισιοδοξία και νηφαλιότητα, με σύστημα και επιμονή αφοσιωθείτε στον εξεταστικό αγώνα. Η επιτυχία θα είναι το επιστέγασμα του μόχθου σας.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές, είναι μόνο ένας από τους πρώτους σταθμούς στον στίβο της ζωής, όμως η επιτυχία δεν καθορίζεται αποκλειστικά από αυτές. Καλείστε να ανεβείτε το πρώτο σκαλοπάτι για τη δικαίωση του αγώνα που προηγήθηκε, διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα για την εκπλήρωση των ονείρων σας.

Εύχομαι καλή δύναμη και στους γονείς και κηδεμόνες, οι οποίοι συμπαραστέκονται στον αγώνα σας και αγωνιούν για το μέλλον σας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής βρίσκεται κοντά σας σε πλήρη ετοιμότητα. Σας βεβαιώνουμε ότι και φέτος έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για την άριστη πραγματοποίηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Να είστε βέβαιοι ότι είμαστε συνοδοιπόροι σας κι ότι οι ολόθυμες ευχές μας θα σας συντροφεύουν κατά την εξεταστική περίοδο.

Είμαστε στο πλευρό σας.

Καλή επιτυχία!

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Γεώργιος Κόσυβας