admin2

admin2

Αθήνα 30-06-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ (ΠΡΑΞΗ 6/30-65-2023 του ΠΥΣΕΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης από σήμερα 30-6-2023 έως και 2-7-2023 στο ΠΥΣΕΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ειρήνη Καλλιγιαννάκη 2144068429

Σοφία Κρεμιώτη 2144068430

Αθήνα 30-06-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΜΕΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ (ΠΡΑΞΗ 6/30-65-2023 του ΠΥΣΕΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης από σήμερα 30-6-2023 έως και 2-7-2023 στο ΠΥΣΕΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Οι πίνακες τοποθέτησης έχουν αποσταλεί και στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ειρήνη Καλλιγιαννάκη 2144068429

Σοφία Κρεμιώτη 2144068430

Κατόπιν σχετικής εγγράφου  της Γενικής Δ/νσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ (συνημμένο 1) (όπως αυτό απεστάλη στην υπηρεσία μας, από 27-06-2023), ενημερώνουμε τους  υποψήφιους προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ που υπηρετούν οργανικά στα ΚΕΔΑΣΥ περιοχής ευθύνης μας, δηλαδή όσους υπέβαλαν ήδη τις παραιτήσεις τους στην υπηρεσία μας και των οποίων η υπαλληλική σχέση θα λυθεί από 31-08-2023, πως  οφείλουν  να συμπληρώσουν, με ιδιαίτερη προσοχή και δική τους ευθύνη την γνωστοποιούμενη με το παρόν, νέα Αίτηση Συνταξιοδότησης,(συνημμένο 2) (εις πενταπλούν) όπως αυτή διαμορφώθηκε από τον e-ΕΦΚΑ και να την καταθέσουν (σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης,(συνημμένο 3) που σας γνωστοποιούμε παράλληλα)  συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην υπηρεσία μας μέχρι και  την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΗΛ: 2144068430 (Σοφία Κρεμιώτη)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και των κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

 

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε λεπτομέρειες για τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά.

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή
Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία»


Σε συνέχεια της με αρ πρωτ 41362/Κ5/07.04.2023 πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία» ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
• Οι διαδικασίες που προβλέπονται στην πρόσκληση, ξεκινούν την ημερομηνία που θα ορκισθεί η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές τις 25.06.2023. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών φαίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο xronismos.xls.
• Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ 9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ), θα υπάρχει περίοδος υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων ενδιαφερομένων, από την ημερομηνία ορκωμοσίας της νέας κυβέρνησης και μέχρι τις 13:00 της πέμπτης ημέρας από την ημερομηνία εκείνη.
• Οι εισηγήσεις για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν, πρέπει να έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Τμήμα Β/ΔΕΕΚ (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) το αργότερο μέχρι το πρωί της Τρίτης 18.07.2023. Σύμφωνα με το Νόμο 4763/2020 το πλήθος των προτεινόμενων για τις  θέση Συντονιστή ΠΔ.Ε. για τη Μαθητεία ή Υπεύθυνου Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία, εξαρτάται από το πλήθος των τμημάτων μαθητείας που λειτουργούν.
• Όσον αφορά την μοριοδότηση των αιτήσεων επισημαίνουμε:
1. Σε περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν ταυτόχρονα εκπαιδευτική και διοικητική προϋπηρεσία, η προαπαιτούμενη τριετής προϋπηρεσία αφαιρείται μόνο μία φορά.
2. Οι υποψήφιοι που δικαιούνται μόρια για ανάληψη καθηκόντων για έναρξη της Μαθητείας περιόδου 2021-22, είναι οι υποψήφιοι που θα προσκομίσουν αντίγραφα των εισηγήσεων που απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης-Τμήμα Β’ από τους Διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, σε απάντηση της με αρ πρωτ. 117295/16.09.2021 πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Γεώργιος Παπαμανώλης

Έχοντας υπόψη:
τις διατάξεις:
Α.
1. του ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄24), όπως ισχύει, 

2. των άρθρων του κεφαλαίου ΣΤ’, του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον  έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EEL 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας  και άλλες διατάξεις» (Α' 254), όπως ισχύει,

3. της υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης», 

4. την υπ’αριθμ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Αναπλήρωση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,

5. την υπ’ αριθμ. 109153/Κ5/12-9-2022 (Β΄4771) Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας», 6. την υπ’ αρ. 92125/18-08-2021 πρόσκληση, με Κωδικό: ΕΔΒΜ176 (ΑΔΑ: Ρ61646ΜΤΛΡ-ΟΡΒ), της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», 8 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και 9 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»», με τίτλο «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ (έτη 2021-2022, 2022-2023)»,


Β. Τις Αποφάσεις Λειτουργίας Τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας για την περίοδο 2022-2023 για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Γ. Τους οριστικούς αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εποπτών – Εκπαιδευτικών για την περίοδο 2022-2023 για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, που είναι διαθέσιμοι στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας.
Δ. Τις υπουργικές αποφάσεις για πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, αποκλειστικά για τη μαθητεία για περίοδο 2022-2023.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ
για την περίοδο 2022-2023 τις αρχικές αναθέσεις διδασκαλίας του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς, όπως αυτές φαίνονται στον Πίνακα 1. Οι αναθέσεις έγιναν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους, από τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. και τους Διευθυντές των Ε.Κ. που υλοποιούν τμήματα του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας, με πράξεις τους που έχουν αποτυπωθεί στο Πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας.
Πέραν της διδασκαλίας του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας, οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν και την υποχρέωση ως επόπτες-εκπαιδευτικοί, να παρακολουθούν και την υλοποίηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο για τους μαθητευόμενους των τμημάτων τους σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους- Τάξης μαθητείας.
Για την περίοδο 2022-2023, οιαδήποτε περαιτέρω μεταβολή σε ανάθεση του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας, όπως μεταβολή ωρών ανάθεσης, διακοπή ανάθεσης, νέα ανάθεση σε εκπαιδευτικό, καταχωρείται από τον Διευθυντή ΕΠΑ.Λ. στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης  Μαθητείας και καθίσταται ενεργή μόνο μετά από την καταχώρηση σχετικής έγκρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα από τον Συντονιστή της Π.Δ.Ε. για τη για τη Μαθητεία

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΨΑΧΟΥΛΑΣ
PhD, Med, MBA
Πληροφορικός – Μαθηματικός

Συνημμένα
Πίνακας 1(Αρχικές αναθέσεις εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς)

Αθήνα 24-05-2023

Καλούνται

α) οι νεοδιόριστοι (μέλη Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30) σε ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ, που διορίστηκαν με το αρ. 1927/Γ/16/08/2022 ΦΕΚ,

β) τα μέλη Ε.Ε.Π. που έχουν πάρει μετάταξη σε ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με την αρ. 91024/Ε4/21-7-2022 Υ.Α.

γ) τα μέλη Ε.Ε.Π. που έχουν πάρει μετάθεση με την αρ. 26069/Ε4/07-03-2023 Υ.Α.

προκειμένου να τοποθετηθούν σε κενή οργανική θέση σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ,

α) να ενημερωθούν για τα οργανικά κενά του κλάδου τους, στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ https://pdeattikis.gr και έχουν αποσταλεί στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και

β) να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το έντυπο της δήλωσης προτίμησης από σήμερα 24-05-2023 (ημέρα Τετάρτη) έως και την 31η Μάϊου 2023 (ημέρα Τετάρτη) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στη δήλωση προτίμησης δηλώνονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά και μόνο κενά του κλάδου τους, τα οποία αναγράφονται στα ΣΔΕΥ του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στο οποίο έχουν διοριστεί.

Δεν χρειάζεται να κατατεθούν  εκ νέου δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, αναπηρίας) εφόσον έχουν κατατεθεί το Νοέμβριο, όπως είχε ζητηθεί από την υπηρεσία μας.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη και ορθή συμπλήρωση της δήλωσης καθώς εκπρόθεσμες δηλώσεις ή αιτήματα για αλλαγή/διόρθωση προτιμήσεων δεν προβλέπονται.

Εκ της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ειρήνη Καλλιγιαννάκη: 2144068429

Σοφία Κρεμιώτη: 2144068430

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας την υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης αίτησης

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το αρχείο της υπεύθυνης δήλωσης για την αίτηση

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης